Logo barneveldvandaag.nl


Foto: Leo Polhuys

Boek over leven ds. A. Beens uit Barneveld: 'Kom mij niet aan de jongeren'

BARNEVELD -  ,,Nu het ouderdomt'' is de titel van het boek dat Aad van Toor, journalist bij het Reformatorisch Dagblad, heeft geschreven over het leven van ds. A (rend) Beens uit Barneveld. Het boek is uitgegeven door De Banier en ligt in de boekhandel.

Door Leo Polhuys

De 70-jarige Beens toont zich tijdens het interview met Barneveld Vandaag kwetsbaar. ,,Dat heb ik in de loop der jaren wel geleerd. Ik heb veel meegemaakt. Doordat ik flink overspannen ben geweest, kan ik ook anderen beter begrijpen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik ben door die geestelijke inzinking dichter bij mensen komen te staan. Dat hoorde ik ook van gemeenteleden.'' De aanleiding voor het boek vormde contact dat Beens had met Van Toor over de columns die de predikant schreef voor onder meer het Reformatorisch Dagblad en De Waarheidsvriend. ,,Van Toor bracht mij de columns in gebundelde vorm. Ik zei tegen hem dat ik er wel eens over dacht mijn levensverhaal op te tekenen. Van Toor heeft vervolgens mijn levensverhaal opgetekend aan de hand van gesprekken die bij mij thuis op band zijn opgenomen.''

Vurig mannetje

Beens is geboren en getogen in Genemuiden in een Hervormd nest. ,Ik wist als jochie van een jaar of acht al dat ik predikant wilde worden maar sprak er eigenlijk nooit over. Toen ik jong was, was ik een vurig mannetje. Tussen mijn 25e , toen ik pas dominee was, en pakweg mijn 45e, wist ik precies hoe het zat. Mijn preken schreef ik helemaal uit. De laatste jaren (ds. Beens preekt nog steeds, red.) ga ik hier ontspannener mee om en zeg ik ook wel eens dingen spontaan, die ik dus niet had voorbereid. Met het klimmen der jaren word je ook milder en sta je minder op je standpunt. Ik had vroeger nog wel eens kritiek maar later dacht ik steeds vaker: ,,laat ik maar gewoon mijn werk doen. ''Ondanks alles wat ik heb meegemaakt, zijn mijn kindergeloof en het besef dat God altijd bij me is, bewaard gebleven. '' Ook het voorzitterschap van Woord en Daad, waarvoor Beens diverse landen bezocht, heeft zijn blik genuanceerder gemaakt. ,,IK heb gezien dat het christelijk geloof in veel landen zeer vitaal is.''

Scriba

Beens stond onder meer in Hervormd  Urk, Wekerom en Katwijk. In de laatstgenoemde plaats woonde de familie acht jaar. ,,We woonden prachtig. Als we 's morgens de gordijnen opentrokken, hadden we uitzicht op de zee.. Zo mooi…Bovendien zijn de Katwijkers een prettig volk, open en direct.'' Maar Beens werd getroffen door een flinke overspannenheid. ,,Een eenzame periode waarin een enorme vervlakking op geestelijk gebied optrad. Natuurlijk waren er voortekenen. Ik was van kinds af aan altijd al snel moe, maar op een gegeven moment vielen er gewoon gaten in mijn geheugen. Aan het eind van een vergadering wist ik soms niet meer wat er in het begin gezegd was. Gelukkig had ik in Katwijk een jonge scriba die het allemaal erg goed opving. Ook aan veel gemeenteleden en de psychiater heb ik veel steun gehad. En natuurlijk aan mijn vrouw, die me erdoorheen heeft gesleept en contact onderhield met de gemeente en de dokter. Het afscheid in Katwijk was zo hartelijk dat ik de tranen in de ogen kreeg. Ik had graag tot mijn 65e door willen gaan maar moest op mijn 58e stoppen.'' De kerkscheuring die ontstond na de totstandkoming van de PKN in 2004 heeft Beens veel pijn gedaan en achteraf gezien wellicht ook zijn ziekteproces versneld. Na de fusie tussen hervormden en gereformeerden scheidden een aantal gemeenteleden zich af en gingen over naar de Hersteld Hervormde Kerk. Beens: ,,Een hele moeilijke periode met veel onderling gekonkel en verdachtmakingen. Zo zou de PKN een homokerk zijn…Het was voor mij een grote schok te ervaren dat mensen met wie je jarenlang samenwerkt, opeens de kerk verlieten.''

Rampzalig

Beens is bezorgd over de toekomst van de PKN, die hij ook in Barneveld bezoekt (Grote Kerk). ,,Het toekomstplan voor 2025 pakt rampzalig uit. Naar mijn mening wordt het verschil tussen ,,landelijk'' en de plaatselijke gemeenten alleen maar groter nu het aantal classes drastisch wordt verminderd. Ook zie ik allerlei evangelische invloeden die ik lang niet altijd positief beoordeel.'' Positief is hij wel over de jeugd. ,,In Katwijk en Barneveld zie ik honderden jeugdigen die zich bezighouden met Bijbelstudie. Wel op hun manier, maar toch. Vroeger zaten de jongeren achterin de kerk maar als ik nu preek, zitten ze vooraan en maken ze aantekeningen. Jongeren van nu móeten  niet meer naar de kerk zoals vroeger, ze zijn bewust met het geloof bezig. Kom mij niet aan de jongeren…''

 
 

reageer als eerste
Meer berichten