Logo barneveldvandaag.nl


Oehoe

Oehoe: Economanie

U kent ze wel, die types, die zeggen, dat slopen nodig is om iets nieuws - en beters - te kunnen bouwen. 'Constructieve destructie' heet dat met een mooi woord. In Barneveld heeft die filosofie altijd veel aanhangers gehad blijkbaar. Er is tenminste altijd met enthousiasme gesloopt. Slopen is niet moeilijk. Kleine jongetjes gooien al met enthousiasme blokkentorens om. Maar in de grote-mensenwereld liggen er slachtoffers onder zo'n blokkentoren.

Maar verandering moet toch? Nee, dat is een vergissing. Verandering moet helemaal niet. Verandering ís er, altijd en vanzelf. En mensen moeten zich daaraan aanpassen. Maar je hebt lieden, die vinden, dat ze de verandering een handje moeten helpen, het instrument ervan zijn zogezegd. Meestal worden ze daar zelf overigens rijker of machtiger van, maar dat is natuurlijk niet het doel. Het gaat hen om een betere wereld.

En ja, je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken, nietwaar? Jammer voor de mensen, die zich helemaal geen spannend leven wensen, maar graag vaste afspraken willen maken. Dat zijn de verliezers van de geschiedenis. De moderne mens heeft geen 'vak', maar doorloopt verschillende 'banen'. Hij blijft niet bij één partner, maar is hoogstens serieel monogaam - voor een tijdje. Hij rijdt hoogstens 5 jaar in dezelfde auto, woont hoogstens 10 jaar in dezelfde buurt en koopt voortdurend nieuwe technische snufjes. Wie daar niet aan mee wil doen is een saboteur. Die strooit zand in de machine van de vooruitgang.

Toen in 1989 de Sovjet-Unie ten onder ging waarschuwden historici en sociologen al, dat het westerse kapitalisme nu overmoedig zou worden. En dat klopt. Sinds Marx zijn beroemde boek schreef, heeft men in het westen revolutie steeds weten te voorkomen door de sociale balans te zoeken. Winsten werden afgeroomd, werkgelegenheid georganiseerd, zorg verleend... Kortom en werd geremd en gestuurd.

Nu heeft het kapitalisme zich van die last bevrijd... en graaft het alsnog zijn eigen graf. De economie heeft een functie voor de maatschappij, niet omgekeerd. Zoals het nu is, maakt de economie de maatschappij kapot. Die zal zich - zo nodig met geweld - verzetten, voorspel ik u... ook als dat helemáál niet economisch is. Weet u nog? 'Gansch het raderwerk staat stil...'

reageer als eerste
Meer berichten