Logo barneveldvandaag.nl

ChristenUnie heeft vragen over de Kindertelefoon, AKJ en Sensoor.

Wilma Heijkoop
Wilma Heijkoop

BARNEVELD - De ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad van Barneveld heeft in schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders haar zorgen geuit over het voortbestaan van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor, telefonische hulpdiensten voor kinderen en volwassenen. Fractielid Wilma Heijkoop wil namens haar fractie van het college weten of men van plan is een overeenkomst te sluiten met deze organisaties.

De drie instellingen dreigen in de financiële problemen te komen, omdat ze nu met alle gemeenten in Nederland afzonderlijk moeten onderhandelen over een overeenkomst. Dat komt omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vanaf 2018 een andere aanpak heeft voor de financiering van collectieve activiteiten als deze.

De ChristenUnie Barneveld laat met haar vragen blijken dat de fractie grote waarde hecht aan continuering van de dienstverlening van deze voorzieningen.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten