Logo barneveldvandaag.nl


Oehoe

Oehoe: Beëdig de burgerwacht

Wie een beetje bij z'n verstand is, gaat niet inbreken in Kootwijkerbroek. Het doet een beetje denken aan de bekende plaatsnaambordjes bij Lucky Luke - 'Welcome in Coatwykerbruck - we shoot first and talk later'. Nou kunnen ze daar de vermoorde onschuld uithangen, maar het wérkt wel, zo'n reputatie.

Wat jullie vergeten zijn, is dat recht en gezag er niet zijn dankzij de goede menslievende opvoeding, die mensen nu krijgen. Oorspronkelijk zijn recht en gezag er in geramd met de knoet en de galg. Pas toen recht en gezag voor iedereen vanzelfsprekend waren, werden lijfstraffen en doodstraf afgeschaft.

Vele goedwillende mensen slaakten een zucht van verlichting. Dát was nu gelukkig niet meer nodig. In deze verlichte tijden kregen de kinderen op school waarden en normen mee, dus angst was niet meer het middel om burgers goede burgers te maken, maar fatsoen.

Dat ging ook een hele tijd goed... totdat het woord fatsoen iets om te lachen werd. Inmiddels zijn heel veel mensen erachter, dat er eigenlijk niets heel ergs met je gebeurt als je niet 'fatsoenlijk' bent. Dat geldt niet alleen voor inbrekers en winkeldieven. Het geldt ook voor belastingontduikers en voor mensen, die oversteken als het licht nog rood is.

En dan gaat uiteindelijk de wiskunde een rol spelen. Een wiskundeleraar tekent zo een curve op het bord, waaraan je ziet, dat er niet genoeg handhavers zijn. Dat kúnnen er ook niet genoeg zijn om de pakkans zodanig te maken, dat die van betekenis is. Nou zullen criminologen beweren, dat strafmaat de criminaliteit niet vermindert, maar die hebben het over een paar jaar cel meer of minder, niet over de galg buiten de stadspoort.

Celstraf is beslist akelig, maar beïnvloedt niet echt de afweging, die een inbreker maakt. Een mogelijk pak slaag van een burgerwacht wel.

Wie daarbij gelijk moord en brand roept, heeft moreel beslist gelijk, maar moet zich wel afvragen, wat de alternatieven zijn als burgers zich niet veilig voelen. Dat kan juist tot lynchpartijen leiden. Vergeet niet, dat de politie ook ooit uit de burgerwacht is ontstaan, die uniformen en regels kreeg. Mijn idee: accepteer het onvermijdelijke en probeer het in goede banen te leiden. Beëdig die burgerwachten.

reageer als eerste
Meer berichten