Logo barneveldvandaag.nl


Foto: Bram van den Heuvel

Lokaal Belang presenteert kernteam en visie: "Betrokkenheid, kwaliteit en kansen"

BARNEVELD - Lokaal Belang presenteert vandaag haar kernteam en haar visie: "Betrokkenheid, kwaliteit en kansen".

Lokaal Belang wil de grootste partij van Barneveld worden en zich samen met burgers en bedrijven inzetten voor de prachtige gemeente zodat het voor iedereen een plezier is hier te wonen, te werken en te ondernemen. Hierbij hoort zeker ook een schoon, groen en veilig leefmilieu.

Kernteam 
"Lokaal Belang is bijzonder trots met een kernteam van twaalf enthousiaste, betrokken mensen die zich willen inzetten voor de samenleving", aldus LB in een persverklaring. "Een gemêleerd team, man en vrouw, jong en oud, met diverse achtergronden, kennisgebieden en ervaringen, dat bereid is mee te werken aan een nog mooiere gemeente Barneveld". 

Op de foto van links naar rechts: 
Robbert Jan de Veen (29, Voorthuizen, horecaondernemer), 
Crista Dibbet (38, Barneveld, ondernemer in de bouw),  
Cor Wiesnekker (64, Voorthuizen, cultuur),  
Jan Willem van den Born (50, Barneveld, e-commerce logistiek),  
Mijntje Pluimers (40, lijsttrekker, Barneveld, onderwijs),  
Han Verkerk (49, Voorthuizen, salesmanagement),  
Gonda Lenters (55, Kootwijkerbroek, jurist),  
Tineke Donker (70, Barneveld, zorg & welzijn, vrijwilliger van het jaar),  
Marleen Blankenburgh (51, Barneveld, communicatie, tekstschrijver),  
Kirsten Karrenbeld (44, Kootwijk, recreatie & toerisme),  
Mona Tamaëla (50, Barneveld, technische dienstverlening),  
Enrico Duits (27, Barneveld, business development zuivelindustrie). 
In de loop van de tijd zullen de leden van het kernteam zich verder voorstellen.  
 
Visie 
Lokaal Belang heeft grote ambities. Lokaal Belang wil deze bereiken door de drie waarden, 'betrokkenheid, kwaliteit en kansen', centraal te stellen, op basis waarvan Lokaal Belang zich wil inzetten voor de samenleving. Waarden die recht doen aan de eigenheid van de gemeente Barneveld, recht doen aan haar inwoners en bedrijven en recht doen aan haar omgeving en natuur.  
 
Lokaal Belang wil: 
Betrokkenheid  
-  Een gemeente die sterk betrokken is bij haar burgers en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met burgers en bedrijven ontstaat wederzijdse inspiratie en kunnen alle belangen beter worden afgewogen. 
-  Betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de gemeente, want "de gemeente" dat zijn wij met z'n allen en daarom dragen we samen verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom willen wij stimuleren dat burgers en bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. 
-  Een gemeente die zich focust op het belang van haar burgers en bedrijven, het lokale belang dus, en zich waar mogelijk dienend opstelt. Een gemeente ook die waakt over de democratische rechten van haar burgers en daarom geen beleidsbevoegdheden overhevelt naar samenwerkingsverbanden waarop haar burgers (bijna) geen invloed hebben. 
 
Kwaliteit 
-  Een gemeente met een zeer goed, effectief, efficiënt en no-nonsense bestuur zodat de beperkte middelen zo goed mogelijk worden ingezet; iedere euro kan immers maar een keer worden uitgegeven. De gemeente moet hiervoor kunnen beschikken over mensen die goed zijn toegerust om dit te kunnen doen.  
-  Bij een zo hoog mogelijke kwaliteit van wonen, werken en leven hoort nadrukkelijk ook het laag houden van de belastingen en aandacht voor een groen, duurzaam en veilig leefmilieu. Ook bij duurzaamheid moet steeds goed worden gekeken naar draagvlak, efficiency en leefmilieu.  
-  Een gemeente die veilig is, want veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Daarom willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar nuttig en/of nodig willen wij investeren in veiligheid.  
-  Een gemeente die tijdig, helder, transparant en zo volledig mogelijk met haar burgers en bedrijven communiceert.  
 
Kansen 
-  Wij willen werken aan een krachtige en uitdagende samenleving zodat de samenleving als geheel tot ontwikkeling kan komen. Waar mogelijk moet de gemeente hiervoor kansen creëren en voorwaarden scheppen.  
-  Het is de verantwoordelijkheid van de burgers om zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn en de geboden kansen optimaal te gebruiken en om hun eigen dagelijks leven te verbeteren. 
-  Wij willen ons sterk maken voor hen die hulp of zorg nodig hebben, zodat er voldoende kwalitatief goede zorg voor hen is en iedereen de kans krijgt om mee te doen. Wij willen ook nieuwe en creatieve wegen onderzoeken om burgers te helpen geheel of ten dele in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 
 
Lijsttrekker Mijntje Pluimers: "Ik ben bijzonder trots op mijn kernteam. Het zijn allemaal oprechte en betrokken mensen, die samen met mij Lokaal Belang willen vertegenwoordigen. Ik ben onder de indruk van hun motivatie, enthousiasme en intenties bij onze mooie gemeente Barneveld. Onze visie is er een van groei én koesteren wat van waarde is. Het biedt alle ingrediënten voor een fantastisch verkiezingsprogramma ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, dat wij momenteel aan het schrijven zijn en dat wij in het vierde kwartaal van 2017 hopen te presenteren. Vol vertrouwen ga ik met mijn team en onze visie verder aan de slag met Lokaal Belang". 

 
Lokaal Belang - Gemeente Barneveld - KvK 67457177 - www.lokaalbelangbarneveld.nl - info@lokaal-belang.com 
 

 
 

reageer als eerste
Meer berichten