Logo barneveldvandaag.nl


Foto: Carly Hamoen

Koninklijke Landmacht oefent met verkeerssluis

BARNEVELD - Op 19 en 20 mei 2017 wordt door militairen van de Koninklijke Landmacht in Barneveld geoefend. Het betreft een oefening van 20 Nationale Reserve Bataljon (20 NatresBat).

Het gebied waarin geoefend zal worden bevindt zich in de woonwijk Norschoten in Barneveld, o.a. op het terrein van de zorginstelling. Tijdens de oefening zullen militaire basisvaardigheden worden beoefend zoals patrouillelopen en het inrichten van de werklocatie. Daarnaast zullen zij oefenen met het inrichten van een verkeerssluis op de weg. Bij de verkeerssluis wordt geoefend met het doorzoeken van voertuigen en personen. Hierbij zal aan passerende personen en voertuigen worden gevraagd of ze hieraan vrijwillig deel willen nemen. Het oefenen in een civiele omgeving geeft een andere beleving dan met militairen. Het zorgvuldig omgaan en communiceren met (deelnemende) burgers staat bij deze oefening voorop.

Zaterdag 20 mei wordt geoefend op industrieterrein Harselaar-Oost in Barneveld. De oefening is dezelfde als die hierboven is beschreven, alleen op een andere locatie

Er wordt een werkgebied ingericht op Vuilstortplaats Vink en dan volgt het opbouwen van een verkeerssluis op de Wencopperweg (tussen inrit Vuilstortplaats en Elektrisch Verdeelstation) 100 m voor de haakse bocht Wencopperweg Daar wordt de kofferbak van voertuigen gecontroleerd (visitatie) op zoek naar inbrekersgereedschap. Alleen na goedkeuring bestuurder

Publiek is van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de oefeningen.
 

reageer als eerste
Meer berichten