Logo barneveldvandaag.nl


Statushouders ondertekenen Participatieverklaring

BARNEVELD - Op donderdag 18 mei 2017 hebben 37 nieuwkomers in Barneveld de Participatieverklaring ondertekend. Ook wethouder Hans van Daalen zette zijn handtekening en heette de mensen van harte welkom in de gemeente Barneveld.

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. De gemeente Barneveld, VluchtelingenWerk en Welzijn Barneveld werken samen om het traject vorm te geven.

Het participatieverklaringstraject bestaat uit drie workshops over de Nederlandse kernwaarden en een rondleiding door Barneveld. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

reageer als eerste
Meer berichten