Logo barneveldvandaag.nl


Oehoe

Oehoe: Blijf aan het werk!

Man, wat is dat verhaal over Jelle, die na zijn hernia's nu toch betaald werk heeft, gelezen en gedeeld op de sociale media! "Ora et labora" zei Benedictus tegen zijn monniken tot op de dag van vandaag wordt dat in kloosters over de hele wereld gedaan. Calvijn was er van overtuigd, dat ledigheid vervloekt was. De zegen van de Heer gaat door de handen van de mensen, zo was zijn overtuiging.

Dat ziet er dan niet best uit, best Barnevelders. Werken is zóóó 20e eeuw! De robots gaan straks voor jullie werken en jullie hebben de hele dag de tijd om te bidden, aan filosofie te doen en een potje te gaan kaarten met eenzame bejaarden. Prachtig toch?

Ik herinner u dan graag even aan het Romeinse Rijk. In de oudheid had men nog geen robots, maar wel slaven. Naast graan waren slaven iets, waar Rome steeds meer van nodig had om de verworven welstand overeind te houden. Alleen al het aanleggen én onderhouden van aquaducten en riolen was zonder slaven niet denkbaar. Die verdwenen dan ook als eerste, toen het Romeinse Rijk instortte.

Want dat deed het. Daar waren vele redenen voor, maar één ervan was beslist, dat 'niet werken' de Romeinse samenleving van binnenuit had aangevreten als een oplosmiddel. Toen het Rijk viel, was er al geen Romein meer, die nog in het leger vocht. Het bestuur en het onderwijs waren al eerder aan slaven of vrijgelaten slaven uitbesteed. De handel was in handen van Grieken en andere 'onderworpen volkeren'. De Romeinen zelf waren niet meer in staat om zelf een ei te bakken zogezegd.

En jullie lopen wéér in die fuik. Met machines kun je méér is al sinds de 18e eeuw bekend. Met computers kan het efficiënter en goedkoper... Zeg daar maar eens 'nee' tegen. Efficiency gaat jullie de das omdoen. Mensen zijn namelijk per definitie niet efficiënt. Als efficiency je doel is, wordt het altijd 'Minder, minder!' Net zo lang totdat er niemand meer nodig is. Dan komt Marx' voorspelling alsnog uit. Het proletariaat slaat in een verwoestende revolutie alles kort en klein. Daarna is er niets meer te eten. Dat had Marx vergeten.

Voor de afgrond past alleen de geordende terugtocht. Vol in de remmen met die 'vooruitgang' dus!

reageer als eerste
Meer berichten