Logo barneveldvandaag.nl
Dominee-effect

Kampioenen!

Dominee Henk van der Velden
Dominee Henk van der Velden (Foto: eigen foto)

Door Dominee Henk van der Velden

De zomer van 2017 zullen vele Nederlanders zich herinneren als de zomer waarin onze Oranjedames Europees kampioen voetbal werden. Na zoveel jaren van moeizaam gekwakkel met tikkies terug bij de mannen was het een verademing vooruitgang en daadkracht te aanschouwen bij de vrouwen. Ik heb het, ongetwijfeld net als velen van u met stijgende verbazing en verwondering bekeken. 't Is een wonder boven wonder, dat die beren smeren konden', zingt een bekend liedje. Maar we stonden erbij en keken ernaar: Ook dames kunnen prima voetballen en tonen daarin vaak meer lef.

In de afgelopen maand juni werd op een landelijke vergadering van onze zusterkerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, besloten alle ambten in hun kerken open te stellen voor vrouwen. Deze kwestie was de afgelopen decennia vaak een breekpunt in de samenwerking met de Nederlands Gereformeerden, die al in 2004 beslisten deze stap te nemen. Het wordt aan de vrijheid van de plaatselijke kerken zelf overgelaten hoe men hiermee omgaat. Dan merk je dat de dames er ook zelf nog aan moeten wennen om mee te mogen beslissen. In onze gemeente werden de afgelopen jaren vaak dames benaderd voor het ambt van ouderling maar velen van hen bedankten. Pas deze maand wordt de eerste vrouwelijke ouderling in onze gemeente bevestigd.

Ik denk niet dat het damesvoetbal van deze zomer daar direct iets mee te maken heeft. Maar het is wel zo dat ontwikkelingen in onze maatschappij ook het klimaat in de kerken beïnvloeden. Onze theologie, ons denken over de Heer en zijn wil, wordt beïnvloedt door onze cultuur, veel meer dan we vaak beseffen. De moderne media, die ons constant omringen, hebben vaak een grotere rol in het vormen van onze overtuigingen dan ons overdenken van Gods Woord, als we aan dat laatste al aan toekomen in de drukte van het moderne leven. Daarom is het zo belangrijk dat we ons als gelovigen samen en individueel bewust steeds laten vormen door te luisteren naar de bijbel.

Ik probeer daarom zelf om dagelijks wat gedeelten uit de bijbel te lezen. Dan kom ik vaak dingen tegen die me helpen in mijn werk als predikant. Zo las ik in de tijd dat onze voetbaldames hun overwinningen behaalden uit het bijbelboek Handelingen. Het viel me weer op hoe vaak bij de groei van de vroege kerk de vrouwen een belangrijke rol hadden, zelfs toen al in een cultuur die door mannen werd gedomineerd.
Zo was in Filippi Lydia, een purperhandelaar, één van de eerste bekeerlingen (Handelingen 16:14). In Thessalonika en Berea kwamen verschillende voorname Griekse vrouwen tot geloof (Hand. 17: 4 en 12). In Athene voegde Damaris zich bij de gelovigen (Hand. 17:33) en in Korinthe de Joodse Priscilla (Hand. 18:2). Het is dan ook niet zo verwonderlijk om te lezen dat in Ceasarea vier dochters van de diaken Filippus de gave van profetie hadden.

In de vroege kerk deden de dames volop mee. Dat komt overeen met verslagen uit de evangeliën die aangeven dat verschillende vrouwen meetrokken met Jezus en zijn discipelen (Lukas 8:2-3). Rondom de kruisiging en de opstanding waren de mannelijke volgelingen van Jezus grotendeels afwezig maar vrouwen volgden hem tot het bitterste einde.

Dus mannen: Geef ruimte en applaus aan onze kampioenen! De bijbel doet dat ook.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox