Logo barneveldvandaag.nl


Foto: Gerard van Bree
windmolens

College wil onderzoek naar alternatieve windmolenlocaties

BARNEVELD – Meer onderzoek naar alternatieve windmolenlocaties, in samenspraak met inwoners en ondernemers. Dat heeft het College van burgemeester en wethouders besloten. De voorgenomen locatie langs de A1 ter hoogte van Recreatiegebied Zeumeren lijkt technisch haalbaar, maar de gemeente wil weten of er een andere locatie is die zich beter leent voor de eerste windturbines op het grondgebied van Barneveld, waarbij ook wordt gelet op draagvlak.

Het College betrekt het hele grondgebied van de gemeente bij deze zoektocht. De gemeenteraad stelt dat met het vaststellen van de Energievisie Barneveld dat de gemeente in 2020 twintig procent van de energie duurzaam opwekt; zon en wind spelen daarbij een belangrijke rol. Het is namelijk belangrijk dat inwoners op een actieve en zorgvuldige manier worden betrokken bij dit onderzoek, vindt de gemeente. De komende maanden wordt dit plan verder voorbereid. In 2018 gaat het onderzoek van start.

Ondersteuning CU
De ChristenUnie laat weten het onderzoeksvoorstel positief te benaderen, ook al heeft de politieke partij nog geen standpunt ingenomen. "Wij hechten aan een betrouwbare overheid en daarom hebben we over dit initiatief nog geen standpunt ingenomen. Wel hebben we gezien dat er in Voorthuizen veel weerstand is ontstaan tegen dit initiatief. Mogelijk wordt deze weerstand minder op het moment dat de mensen goed geïnformeerd worden over bijvoorbeeld slagschaduw en geluid. Maar daar mogen we niet op voorhand van uit gaan."

Zelfvoorzienend
"Onze fractie is sterk voor het gebruik van duurzame energie. Ons nageslacht moet ook in een gezonde omgeving kunnen leven", meldt de partij. "Daar komt bij dat andere energiebronnen opraken, of dat ze ons afhankelijk maken van landen als Rusland. Dat neemt niet weg dat bij het plaatsen van windmolens het zoeken naar draagvlak essentieel is. Daarom zijn wij er voor dat meerdere mogelijke locaties tegelijk onderzocht worden. Dit helpt om het draagvlak bij besluiten over windmolens te vergroten. De details van het voorstel van het college kennen we nog niet. Maar we zullen het zeker positief tegemoet treden. We hopen op een toekomst waarin de gemeente Barneveld zelfvoorzienend wordt als het gaat om energie en waarbij de mensen in onze gemeente in kunnen stemmen met de manier waarop die energie opgewekt wordt."

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox