Logo barneveldvandaag.nl


Een kijkje op het erf. Voor inwoners van De Glind en Achterveld start in januari de cursus 'Alles van het landschap De Glind en Achterveld'.
Een kijkje op het erf. Voor inwoners van De Glind en Achterveld start in januari de cursus 'Alles van het landschap De Glind en Achterveld'.

Meer aandacht voor natuur op het erf

DE GLIND - Wilt u meer weten over de historie van uw landschap, ecologie op het erf en de aanleg van landschappelijke beplanting? Wat kunt u doen voor wilde bijen en erfvogels? Voor inwoners van De Glind en Achterveld start in januari de cursus 'Alles van het landschap De Glind en Achterveld'.

In vier theorieavonden en vijf praktijkdagen leert u alles over historie, ecologie, aanleg en beheer van het landschap. De cursus wordt u aangeboden door de gemeente Barneveld. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) verzorgt de cursus. U kunt de hele cursus volgen maar het is ook mogelijk alleen aan bepaalde onderdelen deel te nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de cursus. Aanmelden kan via de website www.landschapsbeheergelderland.nl. Ontdek meer over het landschap waarin u woont. Een analyse van het landschap waarin alle landschapstypen binnen De Glind en Achterveld worden toegelicht en de beplanting die hierbij hoort. De cursusleider zoomt vervolgens in tot op het erfniveau. Hoe ziet een cultuurhistorisch erf er uit? Na afloop van de cursus kijken we of we met inwoners van De Glind en Achterveld een vrijwilligersgroep kunnen oprichten. Deze landschapsbeheergroep gaat helpen met het onderhoud van het buitengebied van De Glind en Achterveld. Zowel bij het aanmelden als na afloop van de cursus kunt u aangeven of u hier interesse in heeft.

De theorieavonden vinden plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur. De praktijkochtenden vinden plaats van 9.00 tot 12.00 uur of 10.00 tot 13.00 uur. De locatie wordt na aanmelden bekend gemaakt. Het maximum aantal deelnemers aan de cursus is 25 personen. Theorieavond landschappelijke beplanting aanleg en beheer - dinsdag 16 januari. Uitleg over de aanplant en het onderhoud van singels, hagen en bomen. Praktijk-/inspiratieochtend op erf en in omgeving - zaterdag 20 januari. Veldbezoek aan erven in De Glind/Achterveld en bekijken van landschapselementen. Praktijkochtend landschappelijke beplanting aanleg en beheer - zaterdag 17 februari. Praktijkuitleg en zelf aan de slag met aanleg en beheer op een erf/terrein in De Glind/Achterveld. Bekeken wordt of dan ook het planten van bomen en struiken, eventueel samen met de jeugd, opgepakt kan worden. Theorieavond hoogstamboomgaard - donderdag 15 maart. Uitleg over de aanplant en het onderhoud van hoogstambomen. Ook daarna zijn er meerdere dagen waarop uitleg wordt gegeven. Onder begeleiding van SLG wordt door de werkgroep een beheerplan opgesteld. Dit bestaat uit een compact document met stippenkaart en actiepuntenlijst.

reageer als eerste
Meer berichten