Logo barneveldvandaag.nl


Foto: Theo van der Zalm

Zalig, gezegend Kerstfeest!

Als u kerstkaarten verstuurt welke wens staat er dan op? Zalig Kerstfeest. Of klinkt dat te Rooms? Maar Maria wordt door Elizabeth zalig gesproken: 'En zalig is zij die geloofd heeft…' Maria zingt vervolgens over 'haar Zaligmaker'. En Simeon getuigt: 'Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien' Wat is er dus mis met Zalig Kerstfeest?

U kiest liever voor Gezegende Kerstdagen! Of klinkt dat te protestants, te ernstig en te zwaar? Maar is aan 's Heeren zegen niet alles gelegen? Gods zegen wensen wij u toe op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar. Wie zich wat meer op de vlakte wil houden wenst de ander: Gelukkige of Prettige Kerstdagen toe. Dat klinkt minder religieus. Vager. Wie wil er niet gelukkige dagen en in het bijzonder gelukkige Kerstdagen beleven? Alle reclame wil ons die dagen nóg gelukkiger maken. En de kerken zetten de deuren open: welkom!

Geluk kan ook stuk, je ziet het in je buurt en familie gebeuren

De meeste dorpsgenoten weten wel dat geluk niet te koop is. Dat er veel nep-geluk is. Dat juist met Kerst velen zich ongelukkig kunnen voelen. Er zijn immers te veel grote en kleine ongelukken gebeurd. Niet te repareren schade. Hoewel: gelukkig zijn we met onze goede gezondheidszorg en met diegenen die met hart en ziel in de zorgsector werken!

De vraag 'Hoe word ik gelukkig?' beheerst ons leven. 'Hoe maak ik de ander gelukkig?' zou eigenlijk nog een belangrijker vraag zijn. En dat ik van het Evangelie gelukkig wordt, moet ik elke dag opnieuw tot me door laten dringen.
Het geluk werd Zacharias in de schoot geworpen, maar … hij gelooft de engel niet. Het is te mooi om waar te zijn. Hij wordt met stomheid geslagen.

Maria is de enige die direct gelovig reageert op de boodschap van de engel met 'Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw Woord'. Geluk geschiedt dus van Godswege. Het ware geluk ligt allereerst daarin dat je voor de Heere iets kunt betekenen. En daarna voor medemensen, voor dieren en planten. En dan pas ben jezelf aan de beurt. Hoe? Door geluk te ontvangen! We maken het niet. We graaien en grijpen er niet naar, maar het geluk overkomt je. Je wordt zalig gespróken en zalig verklaard! 'De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht…'

Het grote geluk dat u dankzij Christus ongebroken en ongestoord ten deel zal vallen is en blijft toekomstmuziek. Ieder klein geluk is een voorteken van die toekomst. En dan is er ook helaas telkens die bedreiging: Geluk kan ook stuk. Je ziet het in je buurt en familie gebeuren.
Er is dan moed voor nodig om naar zo'n adres een 'Gelukkig Kerstfeest' groet te sturen. Doe er dan maar een kleine toelichting bij. Handgeschreven en oprecht. Dat zal die ander goed doen.

Meer berichten
Shopbox