Alle 12 EHBO-cursisten Rode Kruis gecertificeerd!

Barneveld - Op 3 februari begonnen de twaalf deelnemers nog wat onwennig aan de Rode Kruis EHBO basiscursus. Deze werd gehouden op de zaterdagen 3 en 10 februari in het Hulverleningscentrum aan de Nijkerkerweg 119 in Barneveld.


Na twee zaterdagen hard werken, verbanden aanleggen, slachtoffer in de stabiele zijligging leggen, reanimeren en oefenen met de AED zijn alle twaalf enthousiaste deelnemers geslaagd en gecertificeerd. Maar zij zijn het ook allemaal met elkaar eens: "We gaan door !!"
Na het behalen van het Rode Kruis EHBO-Basis Certificaat willen zij óók de Verdiepingscursus doen op zaterdag 10 maart a.s.
Ook de herhalingsdag op 2 februari 2019 is al afgesproken en vastgelegd.

 

Gezellige groep

De Rode Kruis instructrice, die na ruim 30 jaar ervaring de klappen van de zweep goed kent, loodste de cursisten op een plezierige manier door de lesstof. Twee echtparen waren van de partij. Zij willen elkaar kunnen helpen als één van hen iets overkomt. Drie leerkrachten én tevens buurvrouwen uit Scherpenzeel hebben elkaar enthousiast gemaakt om deel te nemen aan de cursus. Handig op school en thuis voor als er iets gebeurt. De meeste ongelukken gebeuren namelijk nog altijd in en rondom huis. Tenslotte waren een conciërge, twee vriendinnen en een moeder met dochter aanwezig om EHBO te leren.

 

EHBO-Basis Certificaat

Als een deelnemer de vaardigheid beheerst, wordt deze door de instructrice afgetekend. Belangrijke en ingewikkelde vaardigheden, zoals de stabiele zijligging en het reanimeren op een oefenpop kunnen op een later tijdstip nog extra geoefend worden. Na twee dagen konden alle vaardigheden afgetekend worden voor het Rode Kruis EHBO-Basis Certificaat.

Assistentie

Op beide dagen was een vrijwilliger van het Rode Kruis aanwezig om te assisteren. Hij zorgde voor de materialen en hulpmiddelen en speelde steeds het gewillige slachtoffer. Tijdens de reanimatieoefeningen was een tweede instructrice aanwezig, zodat met vier oefenpoppen tegelijk gewerkt kon worden. Een andere vrijwilligster van het Rode Kruis zorgde voor een heerlijke lunch met een zelfgemaakte en rijk gevulde groente- of kippensoep en een lekker gekookt eitje bij de broodjes. Helemaal passend in de Barneveldse traditie.

Lotusslachtoffer

Zaterdagmiddag 10 februari waren alle theorie en praktische vaardigheden behandeld en kon er naar hartenlust herhaald en geoefend worden met de aanwezigheid van een Lotusslachtoffer van de Lotusgroep uit Nijkerk. Zij had eerst een flinke snee in haar vinger, daarna tweede en derde graads brandwonden, toen raakte ze in shock en tenslotte kreeg ze een beroerte en ook nog een hartaanval. Aan de cursisten de taak het slachtoffer te benaderen, te letten op veiligheid, het slachtoffer op de juiste manier aan te spreken, de diagnose te stellen, eventueel 112 te bellen en EHBO-hulp te verlenen. Een lotusslachtoffer moet een 2,5 jarige opleiding volgen om dit werk te kunnen en mogen doen. Zij schminkt zichzelf en speelt het slachtoffer dan ook helemaal levensecht.

 

Verdiepingscursus


Alle deelnemers van deze basiscursus gaan nu dus ook de verdiepingscursus volgen op
10 maart a.s. Aanvullende onderwerpen voor de verdiepingscursus zijn flauwte, hersenschudding, epilepsie en koortsstuip, acuut letsel door contact met dieren, problemen in de ademhaling, onderkoeling, oververhitting, oogletsel en geamputeerd lichaamsdeel.

Wil jij in de toekomst ook een Rode Kruis EHBO cursus volgen?
Het bestuur van het Rode Kruis, afdeling Barneveld, waartoe ook de gemeente Scherpenzeel behoort, overweegt – bij voldoende belangstelling – vaker een Rode Kruis EHBO-cursus te organiseren in het Hulverleningscentrum te Barneveld.
Heb jij belangstelling, neem dan contact op met onze penningmeester de heer Ben van de Vliert te bereiken per telefoon onder nummer 06-51435528. Email: bvandevliert@rodekruis.nl

Meer berichten