Logo barneveldvandaag.nl


Op naar Pasen

Afgelopen zondag gingen wij samen met vriendinnen naar het Passie Paasconcert in de St. Catharinakerk in Barneveld. Het St. Caeciliakoor, het Kleinkoor en het Interkerkelijk Streekmannenkoor De Schaffelaar gaven een concert. Een vriend van ons zingt mee en dat maakt het dan extra bijzonder om te gaan luisteren. "Samen naar de Goede week" stond als titel op het boekje met de teksten die gezongen werden. Nu ben ik in de Alblasserwaard groot geworden in een Hervormd Gereformeerde Bonds milieu. Ik kan me niet herinneren dat daar vorm gegeven werd aan de Goede Week of aan de Stille Week. Wij gingen naar de kerk op Goede Vrijdag en op eerste Paasdag. Dat was het. Goede Vrijdag was een droevige bedrukte dienst. Eerste Paasdag begon de dienst heel vrolijk, ik kan me de blijde tonen van het orgel met "Daar juicht een toon, daar klinkt een stem" nog heel goed herinneren. Geloofde ik echt of was het gewoon zo omdat mijn ouders en iedereen in mijn omgeving gelovig was? Ook thuis hadden we dan tijdens het ontbijt iets extra's: paaspuntjes, eigenlijk net zoiets als krentenbollen maar dan in een ander model. Op tweede Paasdag gingen we naar de paasmarkt in Gorkum. Niet uitslapen of zo, nee op tijd er naar toe met de trein. Op tweede Paasdag mocht ook alles weer, met de trein reizen, fietsen, iets kopen. Ik kan me niet herinneren dat er in de week vóór Pasen iets gedaan werd aan Witte Donderdag of Stille Zaterdag. Goede Vrijdag en twee Paasdagen, dat was het. Wij hadden ook geen paasbrunch, geen versierde paastak of andere extra luxe dingen, misschien hooguit een extra ei. De gewoonten rondom die feestdagen liggen heel ver achter mij. Ook het geloven ligt achter mij. Toch vind ik het heel mooi om naar de muziek te luisteren die bij Pasen hoort en ook de vertrouwde verhalen zijn fijn om naar te luisteren, zeker als het op zo'n pakkende en eigentijdse manier wordt verteld als afgelopen zondag gebeurde. De verschillende koren zongen prachtig, het raakt me dan en het voelt bekend en vertrouwd. De kerk, de liturgie, de rituelen, het zingen van de verschillende koren, prachtig allemaal. Het is meer dan mooi wat mij betreft, maar ik geloof het niet meer. Fijn om toch welkom te zijn in bijvoorbeeld de St. Catharinakerk, want zo voelt het. Verhalenverteller en koren, bedankt, wij hebben genoten.

Meer berichten


Shopbox