Logo barneveldvandaag.nl


Vrijheid

Bij het opruimen van wat oude kasten in de kerk kwamen er papieren uit 1994 boven water. Catechese lessen rond het thema: 'Vrij?' Interessant, een thema dat juist nu zo opspeelt. Eén van de eerste tekstjes luidde als volgt: 'We voelen ons in deze maatschappij zo onvrij: regels op school, verkeersregels, regels thuis, wetboek van strafrecht. Wil je helemaal vrij zijn? Emigreer dan naar een onbewoond eiland. Wil je totaal vrij zijn, zoek een stekkie in de jungle. Helaas: ook daar gelden regels: de ongeschreven wet van de jungle: het recht van de sterkste!'

Verzet tegen regels en rechters is van alle tijden

Duidelijk een opvoedend stukje voor de tieners van toen met een moraal op het einde. Zouden we vrij en onvrij nu net zo omschrijven? Ik heb wel eens het gevoel dat we vrij steeds meer zijn gaan zien als dat jij alles maar moet kunnen zeggen en doen wat je wilt. Overigens werd die definitie van vrijheid in het lesje van toen ook gebruikt. In dat lesje werd de vrijheid heel erg gezien als: gelukkig er is geen oorlog meer in Nederland. Laten we voorkomen dat er ooit weer oorlog komt in de wereld.
We leven inmiddels in een nieuwe tijd. Mensen zijn individueler geworden. We willen alles kunnen zeggen en doen. Er is echter iets veranderd. Het lijkt erop dat we menen recht te hebben op een mening ook als het een ander kapot maakt of verdriet doet. We zien het ook bij de verkiezingen: geloofden we vroeger nog in partijen die opkwamen voor het algemeen belang met een brede visie op de samenleving, tegenwoordig stemmen we op partijen die het beste met ons voor hebben, zonder een brede visie op de samenleving. Misschien hebben de oude partijen hun credits verspeeld, maar dat wij als kiezers de hoop op een samenleving zijn verloren maakt mij triest.
Het verzetten tegen regels en rechters is van alle tijden. Toch ben ik heel blij met ons rechtssysteem. Het beveiligt ons enerzijds, en anderzijds houdt het ons voor wat normaal is, die regels geven juist ook ruimte en vrijheid.
Wat is dan vrij? Vrijheid is dat je voorrang verleent aan een medeweggebruiker als die daar recht op heeft. Volgens mij kunnen jij en ik ons pas echt vrij voelen als we met respect voor elkaar elkaars verhaal en mening aanhoren en proberen te begrijpen wat die ander zegt, voelt en ervaart. Empathie heeft onze samenleving nodig. Als je je gehoord weet, word je vanzelf milder, rustiger en kun je zelf ook beter luisteren.
In Nederland zijn we steeds meer gaan debatteren om gelijk te krijgen. Het gevolg was: we overschreeuwen elkaar zonder te luisteren. Volgens mij moeten we weer meer naar elkaar luisteren, dialoog. Met respect elkaars verhaal horen. Dan ontstaat er iets van vrijheid dat meer is, dan dat je mag zeggen en doen wat je wilt. Dan ontstaat er een SAMENleving die weet wat WE willen en houden we rekening met elkaar.

Heb je naaste lief als jezelf, zoals Jezus ons voorhoudt, krijgt dan betekenis. Ja, zelfs tijdens het opruimen moet het ergens over gaan…

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox