Logo barneveldvandaag.nl


Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, stelt de onderwijsinspectie. Maar ze zijn niet erg gemotiveerd om te leren. (Foto: Archief Persbureau Polhuys)
Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, stelt de onderwijsinspectie. Maar ze zijn niet erg gemotiveerd om te leren. (Foto: Archief Persbureau Polhuys)

Lastig om resultaten te verhogen

Help, het onderwijs aan basisscholen en middelbare scholen boert achteruit! Die noodkreet lanceert de landelijke onderwijsinspectie in een rapport. Nederland was op onderwijsgebied altijd zo'n beetje het beste jongetje van de klas in vergelijking met andere landen. Maar de kwaliteit loopt nu achteruit, zegt de inspectie.

Barneveld - Volgens de inspectie hebben met name kinderen met laagopgeleide ouders nog steeds onvoldoende kansen. Het aantal leerlingen dat goed presteert, loopt flink terug. Directeur Betty Nederlof van openbare basisschool De Lijster herkent zich niet helemaal in het beeld dat wordt geschetst. ,,Onze resultaten zijn voor onze leerlingenpopulatie al jaren regelmatig ruim boven het landelijk gemiddelde. Onze stichting EemVallei Educatief heeft de afgelopen jaren flink ingezet op vernieuwing en verbetering van het onderwijs en ook op de Lijster zijn wij een hele nieuwe weg ingeslagen met thematische en gepersonaliseerd onderwijs. Het nieuwe concept heet TOTAAL-onderwijs. Wel een punt van aandacht richting de politiek is dat door de hoge werkdruk, de lage salarissen en knelpunten binnen passend onderwijs het steeds lastiger wordt om onze doelstellingen te blijven halen, laat staan de resultaten te nog verder te verhogen.''


Stabiel

Directeur Joep Derks van OBS De Zandberg en Daltonschool Lange Voren stelt vast: ,,Voor onze twee openbare basisscholen zijn de leeropbrengsten de afgelopen twee schooljaren gestegen en stabiel. De Zandberg scoort boven het landelijk gemiddelde en Daltonschool Lange Voren is stabiel in resultaten boven het landelijk gemiddelde. Dit komt door verbeteringen en vernieuwen van het onderwijs, mede gestimuleerd door de stichting voor openbaar onderwijs Eem Vallei Educatief. Op de landelijke brede discussie die is ontstaan en de toegepaste beoordeling in de Staat van het Onderwijs zal door landelijke organisaties van besturen en andere belangenbehartigers nog zeker worden gereageerd.'' Directeur Gert de Vries van de Wheemschool vindt het lastig om nu al een gefundeerde reactie te geven. ,,Ik wil eerst het rapport goed bestuderen, kijken wat van toepassing op onze school zou zijn en keuzes maken waar we aan moeten werken. Er is door de invoering van passend onderwijs veel binnen de scholen veranderd. Deels is dat heel goed, maar deels moeten we daar met z'n allen ook nog een weg in vinden. Gelukkig ziet de overheid dit ook en heeft extra werkdrukgelden ingezet. Zaak is om deze gelden in overleg met de collega's goed in te zetten, zodat het uiteindelijk voor de kinderen voordelen oplevert.''

Meer berichten
Shopbox