BDSV wil graag een structurele oplossing voor haar huisvestingsproblemen. (Foto: archief Persbureau Polhuys)
BDSV wil graag een structurele oplossing voor haar huisvestingsproblemen. (Foto: archief Persbureau Polhuys)

BDSV wil structurele huisvesting, tijd dringt

De Barneveldse Dam- en Schaak Vereniging (BDSV) is druk op zoek naar een nieuwe locatie. Liefst een structurele en geen tijdelijke, laat Marcel Janssen namens de huisvestingscommissie weten.

Barneveld - De BDSV bestaat tachtig jaar en telt zo'n honderd leden. De vereniging maakt volgens Janssen een groei door, vooral omdat schaken populairder wordt. Het huisvestingsvraagstuk is actueel geworden nu de plannen voor de uitbreiding van de Fraanjeschool in een stroomversnelling lijken te komen. Het gebouwtje van de BDSV aan de Churchillstraat moet wijken in verband met deze plannen. ,,De gemeente heeft per 1 augustus onze huur opgezegd, dus de tijd begint een beetje te dringen,'' zegt Janssen. ,,Het is voor de Fraanjeschool natuurlijk heel mooi dat ze kan gaan uitbreiden, maar ik zou het wel erg jammer vinden als dat ten koste zou gaan van onze huisvesting.''
Janssen vertelt dat de vereniging al jaren in gesprek is met de gemeente. ,,Onze huisvesting voldoet niet meer geheel aan de eisen van de tijd en is ook niet echt representatief. Vorig jaar hebben we ons op de gemeenteraad gericht om te pleiten voor een goede huisvesting. De gemeenteraad heeft toen een raadsbrede motie aangenomen waarin dat werd vastgelegd. '' De veranderde politieke samenstelling van de raad na de verkiezingen van vorige maand veranderen volgens Jansen niets aan het streven dat in de motie is vastgelegd. Inmiddels is een aantal opties genoemd voor de vereniging. Janssen: ,,Probleem is dat deze toch niet structureel zijn. Wij gaan voor een blijvende oplossing. Zo hebben we stilteruimtes nodig en voldoende ruimte voor zestig schakers. We willen wel in Barneveld zelf blijven omdat 95 procent van onze leden hier vandaan komt. We kunnen ook een ruimte delen met andere clubs. We zijn wel blij met de inzet van wethouder Dorresteijn. Zij zoekt actief mee naar een andere locatie.''
 

Meer berichten