De Rivier

De lente is een heerlijke tijd wanneer de toenemende warmte van de zon overal fris leven doet ontspruiten. Planten, dieren en mensen koesteren zich in dit groeiseizoen.


Er is een lied dat we in deze tijd voor Pinksteren graag zingen in de NGK De Ontmoeting. Het gaat over de Rivier, de Rivier van Gods goedheid en nieuw leven die dwars door onze werkelijkheid stroomt. Het refrein luidt: 'Here Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.'

Jezus doelde op de komst van de Heilige Geest toen hij beloofde: 'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.'


In Bijbelse tijden waren rivieren van levensbelang. Daar was water waar je kon baden en wassen, water om te drinken voor mens en dier, water waardoor gewassen en bomen konden groeien. Steden en dorpen ontstonden vaak aan de oevers van rivieren. Want water is een voorwaarde voor leven, groei en vrucht. Rivieren zijn levensaders.


De profeten spraken over rivieren van zegen die ontspringen uit Gods aanwezigheid. Jesaja roept als een marktkoopman: 'Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft.' Ezechiël schetst het beeld van een groeiende rivier die begint als een stroompje bij de uitgang van de tempel, Gods woonplaats. Het wordt snel een fikse beek en iets later een ondoorwaadbare rivier. 'Overal waar de rivier stroomt, komt leven', zegt Ezechiël 47 vers 9.


Jezus beloofde: 'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.' In Johannes 7 vers 37-39 wordt uitgelegd dat Jezus daarmee doelde op de komst van de Heilige Geest die al zijn volgelingen vanaf de Pinksterdag ontvingen.


Met het lied 'De Rivier', dat via internet te beluisteren is, zingen we: 'Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is de stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.' Zo zingen we biddend of Pinksteren werkelijkheid mag zijn in ons alledaagse leven.

Lentetijd

De lentetijd toont een onweerstaanbare groeikracht. Het is niet te missen, al kun je zo druk zijn met je eigen bezigheden dat je er weinig van opmerkt. Die Rivier van Gods levende water lijkt daarin op de lente. In de kerk stellen we ons hart en leven ervoor open. Dan ga je er steeds meer van ervaren.

Meer berichten