Logo barneveldvandaag.nl


De drie predikanten die de openluchtdienst inhoudelijk trekken, broederlijk bijeen in het centrum van Voorthuizen. V.l.n.r. Hindrik van Dijken, Garbrich Baalbergen en Atze Buursema
De drie predikanten die de openluchtdienst inhoudelijk trekken, broederlijk bijeen in het centrum van Voorthuizen. V.l.n.r. Hindrik van Dijken, Garbrich Baalbergen en Atze Buursema (Foto: )

Negende openluchtdienst Voorthuizen

Samen Bouwen centraal thema

Door Leo Polhuys

In Voorthuizen wordt op dit moment veel gebouwd. Er komen een paar honderd woningen bij, er wordt een snelfietspad aangelegd, er worden diverse verkeersmaatregelen genomen en er verschijnt nieuwe horeca. Dat bracht Atze Buursema (Gereformeerd Vrijgemaakt), Hindrik van Dijken (evangelische gemeente De Kandelaar) en Garbrich Baalbergen (Gereformeerde Kerk) op het idee, Samen Bouwen tot thema te maken van de openluchtdienst in Voorthuizen. De negende editie van de dienst wordt op zondag 24 juni gehouden op het Oranjeterrein aan de Roelenengweg.

VOORTHUIZEN - ''Samen bouwen heeft natuurlijk ook nog een andere betekenis,'' zeggen de voorgangers die dit jaar inhoudelijk de kar trekken. ''Als kerken willen we samen bouwen aan Gods Koninkrijk.'' De blijde boodschap van het Evangelie staat centraal tijdens Bijbellezing, gebed en zang..Of je gelovig bent of niet, iedereen is welkom tijdens de dienst, die redelijk uniek is in ons land. ''In Amerika, waar ik 25 jaar heb gewoond, ben ik nog niet een dergelijke openluchtdienst tegengekomen", zegt Van Dijken, die dit jaar de preek verzorgt. Buursema verzorgt de opening, Baalbergen neemt het kindergedeelte voor zijn rekening. Voor de verwachte vijfhonderd kinderen is er een apart programma. Een groot korps van vrijwilligers begint 's morgens al om 07.00 uur met het klaarzetten van de stoelen en andere benodigdheden.

Plenzen

In totaal worden er, afgaande op de aantallen van de voorgaande edities, zo'n 2700 bezoekers verwacht. De meesten komen uit het dorp maar er zijn ook veel vakantiegangers. ''Vorig jaar kwam er zelfs een stel uit Limburg, maar omdat het toen stond te plenzen, werd de dienst afgelast en moesten ze weer terug,'' zegt Buursema. Baalbergen vult aan: ''In geval van slecht weer hebben we ook dit jaar trouwens een reservedatum, op 2 september.'' De openluchtdienst is destijds ontstaan in de Gereformeerde Kerk. ''In de loop der tijd sloten zich andere kerken aan en groeide het aantal bezoekers." Alle kerken in Voorthuizen doen mee, van protestant tot katholiek, en daar zijn de predikanten erg blij mee. ''Het is belangrijk dat we over de muren van onze eigen kerk heen kijken en ook anderen leren waarderen. Samenwerken is ook precies wat God van de kerken vraagt.'' Volgens de voorgangers heeft de openluchtdienst aspect. ''Na afloop blijven er heel veel mensen koffiedrinken. Maar ook later in het jaar horen wij nog regelmatig van mensen dat ze ons herkennen van de dienst. Al met al zijn wij erg met de openluchtdienst en zien we deze als een feest." De dienst begint op 24 juni om 10.00 uur. De bestaande band Zingen op Zondag verzorgt de muziek.

Meer berichten
Shopbox