Logo barneveldvandaag.nl


De Pniëlkerk in Barneveld.
De Pniëlkerk in Barneveld. (Reliwiki)

Psalmzangavond met bovenstem

De werkgroep Barneveld van de Bond tegen vloeken houdt op DV zaterdag 16 juni 2018 in de Pniëlkerk, Rietberglaan 2, in Barneveld een psalmzangavond met niet-ritmische gemeentezang. Het thema is "Zing d' eer Zijns naams met dankb're psalmen". Iedereen is van harte welkom. Aan deze avond werkt de bovenstemgroep van de Hersteld Hervormde Kerk in Barneveld mee. De avond begint om 19.30 uur. De kerk is om 19.00 uur open. De toegang is gratis, er wordt gecollecteerd voor de Bond tegen vloeken. De opbrengst van de zangavond is bestemd voor het landelijke werk van de Bond tegen vloeken. De Bond tegen vloeken bestaat sinds 1917 en is een organisatie die actief het respectvol taalgebruik zonder vloeken bevordert. Met name in het scholenwerk besteedt de Bond ook aandacht aan andere vormen van verbaal geweld. De bekende reclameposters op stations en andere locaties vormen een belangrijk, maar kostbaar, onderdeel van de campagnes van de Bond tegen vloeken. Zie ook www.bondtegenvloeken.nl.

Meer berichten
Shopbox