Examencoördinator Mieke van der Meer en locatiedirecteur Tjeert Jan Bosman hijsen de vlag in top. Foto: PR
Examencoördinator Mieke van der Meer en locatiedirecteur Tjeert Jan Bosman hijsen de vlag in top. Foto: PR (Foto: )

Eerste diploma's op de J.H. Donnerschool uitgereikt

Door de redactie

Voor het eerst worden op de J.H. Donnerschool officiële diploma's uitgereikt aan leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Maar liefst 13 leerlingen behaalden een VMBO diploma, waarvan zelfs één cum laude geslaagd is. Een bijzonder resultaat en een belangrijke erkenning voor de leerlingen.

barneveld - Examencoördinator Mieke van der Meer en locatiedirecteur Tjeert Jan Bosman van de J.H. Donnerschool in Barneveld zijn beiden zeer verheugd met dit resultaat. Van der Meer heeft de afgelopen jaren samen met haar collega's een belangrijk verbetertraject neergezet. Ze vertelt hoe dat tot stand is gekomen. "Na jaren van intensief ontwikkelen en verbeteren van de onderwijskwaliteit, gaat voor mij en belangrijke wens in vervulling. Voor het eerst hebben leerlingen van onze school deelgenomen aan de examens en dan nu dit geweldige resultaat! De leerlingen hebben examen gedaan op de Meerwaarde. De samenwerking met de Meerwaarde verloopt zeer voorspoedig en prettig. De Meerwaarde vindt het, net als wij, belangrijk dat alle leerlingen in de samenleving gelijke kansen verdienen."

Recht op succes

Ook Bosman loopt tevreden door de school. Tjeert Jan: "De vlag gaat nu uit bij onze leerlingen, daar ben ik van overtuigd. Juist bij deze leerlingen, die soms al veel hebben meegemaakt, is het belangrijk dat zij succes mogen ervaren. Ieder mens heeft niet alleen succes nodig, maar heeft ook recht op succes."
Mieke vertelt enthousiast dat 13 leerlingen geslaagd zijn en het volledige VMBO examenprogramma gedaan hebben in het profiel Economie en Ondernemen: 3 leerlingen slaagden voor de Gemengd Theoretische Leerweg, 7 leerlingen slaagden voor de Kaderberoepsgerichte Leerweg en 3 leerlingen deden de Basisberoepsgerichte Leerweg.

Geen onvoldoendes

Alle geslaagde leerlingen hebben geen enkele onvoldoende op hun lijst. Dit resultaat is een direct gevolg van het ingezette onderwijsverbetertraject van de J.H. Donnerschool. De school is hiervoor onder andere een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Meerwaarde en uitbreiding volgt. Maar dat is iets voor later, want nu kan de vlag in de top voor de geslaagde leerlingen!

De J.H. Donnerschool is een school voor Speciaal Onderwijs. Ze verzorgt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 18 jaar die op andere scholen zijn uitgevallen.

Meer berichten