Heidelandschap op landgoed Klein Bylaer. Foto: PR
Heidelandschap op landgoed Klein Bylaer. Foto: PR (Foto: Christian Biemans)

Historische wandeling op landgoed

Door de redactie

Veel variatie op Klein Bylaer

Terug naar toen met de boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen. Dat kan op woensdag 11 juli tijdens een historische wandeling op landgoed Klein Bylaer. Deze wandeling neemt de deelnemers mee terug in de tijd, de ijstijd wel te verstaan. Dat was namelijk het moment dat het landschap rond Klein Bylaer zijn huidige vorm kreeg.

barneveld - Stuivend zand bleef liggen op de kwelkoppen met opwellend water. Zo groeide het gebied uit tot een verhoging in de Gelderse vallei met veel vegetatietypen. Het gebied werd waarschijnlijk pas vanaf het eind van de middeleeuwen ontgonnen en is in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een coulissenlandschap met veel oude bomen, gemengd bos en natte heide. Pas toen het water eenmaal onder controle was werd bebouwing mogelijk.

De eerste gedetailleerde kaart van het gebied is van omstreeks 1800. Tijdens deze historische wandeling laat de boswachter zien dat de plek van de bebouwing en het patroon van beken en sprengen vrijwel onveranderd is gebleven. Onder het gebied ligt een aantal grote 'kwelkraters' waar uitwisseling met het schone grondwater optreedt. Delen van het terrein bestaan uit natte heide, maar er zijn ook nog oude vloeiweiden die kalkrijk zijn. Door deze variatie komen er op Klein Bylaer veel verschillende soorten planten en dieren voor. Kortom: het is een prachtplek om over mooie paden en een houten plankier te dwalen en te ontdekken wat de dag ons biedt. Het is verstandig goede wandelschoenen te dragen. Ook een verrekijker meenemen is aan te raden.

Start

De start is om 14.00 uur op de parkeerplaats Erica Noord (Klein Bylaer) van Geldersch Landschap & Kasteelen aan de rechterkant van de weg aan de Kallenbroekerweg, 3771 TB Barneveld. Duur: circa 2 uur. Deelname: € 5,00, kinderen 4 tot en met 12 jaar € 2,50 . Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen). Reserveren niet nodig. Informatie: www.glk.nl/evenementen, Keesjan Kleef, tel. 06 - 52 519 146 of Eduard Barreveld, telefoon: 06-49 131 047.

Geldersch Landschap & Kasteelen beheert natuurterreinen, kastelen en landgoederen. Wij willen de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. De brede steun van donateurs, vrijwilligers, bedrijven, fondsen, overheid en de Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk dat dit werk gedaan wordt.

Ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. Geldersch Landschap & Kasteelen heeft het veiligstellen van hetGelders erfgoed als kerndoel. De focus ligt de komende jaren op de instandhouding van het bezit dat de stichting is toevertrouwd.

Meer berichten