'Onze ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn' (Foto Evert van de Worp)
'Onze ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn' (Foto Evert van de Worp) (Fotografie Evert van de Worp)

Waterschap en De Glind vinden elkaar

Van de redactie

'Duurzaamheid samen realiseren'

De Glind is druk bezig met verduurzaming. Daarin speelt water een cruciale rol. Waterschap Vallei en Veluwe is daarom een belangrijke samenwerkingspartner. 'De lijnen zijn kort en het contact is prettig.'

de glind - Dominee Rudolph begon in 1914 met de opvang van kinderen bij boerengezinnen. "Nog steeds zetten we ons in voor de ontwikkeling van het Jeugddorp," zegt directeur Gerard de Jong van de Rudolphstichting. "Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een dorpsgemeenschap maakt ons uniek."

Natuurspeelplaats

"Naast het sociale aspect, werken we hard aan de verduurzaming van De Glind," vult Nick Evers aan. Hij is medewerker vastgoed en duurzaamheid. Enthousiast leiden Evers en De Jong ons door het dorp. Naast de kerk is samen met het waterschap in 2017 een natuurspeelplaats aangelegd. Het water is afkomstig van het dak van de dorpskerk, zo legt Evers uit. "De regenpijpen komen niet langer uit op het riool, maar het regenwater stroomt door deze mooie plek." Water vasthouden, bergen en afvoeren dankzij het afkoppelen van regenwater levert een belangrijke bijdrage aan de aanpassingen die nodig zijn vanwege klimaatverandering. Evers: "Dit is nog maar het begin, want nog dit jaar pakken we de andere gebouwen aan en gaan we al het regenwater in het dorp afkoppelen."
De Jong vertelt dat het gaat om het verbeteren van de gebouwen (rood), het versterken van het groene karakter (groen), het verbeteren van de waterhuishouding (blauw), het opwekken van energie (geel) en om educatie (paars). "Onze ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn en ook bij te dragen aan biodiversiteit."
Evers benadrukt het belang van educatie rond duurzaamheid, juist in een jeugddorp als De Glind. "Elke zaterdagochtend zijn alle jongeren welkom bij workshops over duurzaamheid en water. En regelmatig organiseren we een regenboogwandeling." Wat betreft het blauwe spoor zijn er intensieve contacten met het waterschap. "We weten elkaar snel en makkelijk te vinden. Naast het afkoppelen van regenwater is er een concreet plan om een zuiveringskas te bouwen. Daarmee kunnen we lokaal afvalwater zuiveren. Het gaat om in totaal vijfduizend huishoudens waarbij ook een belangrijk deel van het nabijgelegen dorp Achterveld wordt betrokken."

Rioolgemalen

Het afvalwater gaat nu nog via meerdere rioolgemalen naar de rioolwaterzuivering in Ede, veertig kilometer verderop. Het scheelt het waterschap enorm in het energieverbruik als die pompen op een lagere capaciteit kunnen draaien. Nick Evers besluit niet geheel zonder trots: "Het is mooi om vanuit De Glind aan deze innovatie een bijdrage te leveren. Het past bij de verduurzaming van ons dorp."

Meer berichten