Klaas van der Zwaag :''Eenheid betekent niet dat je over alles hetzelfde denkt'' Foto: Willemine Bunk
Klaas van der Zwaag :''Eenheid betekent niet dat je over alles hetzelfde denkt'' Foto: Willemine Bunk (Foto: )

Van der Zwaag koestert dialoog

Door Leo Polhuys

'Mét elkaar, niet óver elkaar'

Klaas van der Zwaag is de nieuwe hoofdredacteur van het blad Protestants Nederland. Hij volgt Piet van de Breevaart op. Het blad is een uitgave van de gelijknamige vereniging. Die bestaat bijna honderd jaar en heeft als doel het christelijk historisch bewustzijn te bevorderen in aansluiting op verleden en heden.

BARNEVELD - Dr. Van der Zwaag, in het dagelijks leven redacteur kerk en religie van het Reformatorisch Dagblad, was al langer actief voor Protestants Nederland. ''Ik schreef regelmatig columns en andere bijdragen, '' zegt de 62-jarige Barnevelder. Hij zal eigen bijdragen aan het blad blijven leveren en verder zal zijn taak onder meer bestaan uit het redigeren van bijdragen van anderen en bedenken van relevante thema's.

Interkerkelijk

Van der Zwaag heeft publicaties op zijn naam staan waarin duidelijk zijn verlangen naar interkerkelijke dialoog naar voren komt. Vorig jaar verscheen Reformatie Vandaag, een lijvig boek waarin de auteur pleit voor een blijvend gesprek met de Rooms-Katholieke Kerk en de evangelisch-charismatische beweging. Voor Van der Zwaag vormt ook de dialoog met evangelische kerken, baptisten, oosters orthodoxen en andere richtingen een uitdaging. ''Ik kom veel in aanraking met rooms-katholieken en heb vorig jaar een debat gehad met bisschop de Korte van Den Bosch. Het is belangrijk dat we mét elkaar praten en niet óver elkaar. Contact tussen protestanten en katholieken is van belang om wederzijdse vooroordelen en karikaturen van de ander weg te nemen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft in veel opzichten een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Zij nadert protestanten over rechtvaardiging door het geloof, is veel meer dan voorheen op de Bijbel en de persoon van Jezus gericht en leken hebben een actievere inbreng in de kerk dan vroeger. Maar er zijn nog wel ingrijpende verschillen, zoals de eucharistie, visie op het ambt (met name de paus) en Maria. Toch kan er sprake zijn van eenheid wanneer we ons verbonden weten met Christus. Eenheid is trouwens iets anders dan uniformiteit. Je kunt niet over alles hetzelfde denken maar het is belangrijk dat je elkaar begrijpt en elkaars geloof kunt delen.'' Ook via Vereniging Protestants Nederland bestaat de mogelijkheid tot interkerkelijk gesprek. "Toen deze werd opgericht, lag de focus vooral op de Roomse kerk, die als een grote bedreiging werd gezien. De fronten zijn verschoven. Nu ligt de nadruk op de islam en secularisatie.'' Inmiddels werkt Van der Zwaag aan een actualisering van Reformatie Vandaag, een tweedelige bundel Spirituele oecumene, die hij samen met dr. Herman Speelman redigeert over het thema geestelijke verbondenheid tussen kerkelijke en confessionele tradities. De Barnevelder is mede organisator van het symposium van Protestants Nederland op 15 september in Hasselt, over 400 jaar Synode van Dordt.

Meer berichten