Israël-avond Goede Herderkerk Barneveld

Op donderdag 20 september organiseert de Barneveldse Israël-werkgroep een Israël-avond in de Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70. De avond begint om 20:00 uur.
Als kerk is het goed om zichzelf te bevragen over haar houding t.a.v. Israël.
Ds. B. Gijsbertsen (Kampen) hoopt dit te doen aan de hand van een aantal prikkelende en uitdagende vragen. Vragen als: In hoeverre zijn christenen nu bezig met hun eigen bekering als het gaat om het volk Israël? Immers, het volk Israël heeft in de christelijke theologie geen zelfstandige plaats. Niet in de dogmatiek, niet in de catechismus, niet in de geloofsbelijdenis. Hoe kan dat? Joden werden veelal verguisd in de kerkelijke leer. En tijdens de vele vervolgingen die zij de afgelopen duizend jaar te verduren hadden op Europees erf gaf de Kerk jegens haar oudste broeder meestal ‘niet thuis’. Hoe bestaat dat? Is er, gelet op deze houding van de Kerk, niet iets mis met onze eigen geloofsleer?
En, wat gebeurt er met onze theologie en ons geloof als we Israël wel recht gaan doen? Wat verandert dat aan onze bijbeluitleg en onze geloofsleer?
Het nadenken over deze vragen kan wellicht leiden tot een verdieping van onze relatie met (de God van) Israël.
Ds. Bart Gijsbertsen, was in de jaren ’90 verbonden aan de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël van de Hervormde Kerk. Later was hij actief in het platform Appèl Kerk en Israël. In 1993 verscheen zijn boek Andersom denken, in 1996 gevolgd door Eerst de Jood en ook de Griek.
Onlangs schreef hij het boek Een heidense uitdaging, leven met de God van Israël.
Er zal een boekentafel aanwezig zijn en er kunnen producten uit Israël gekocht worden.

Meer berichten