Creatief moment tijdens het Kenniscafe in 't Trefpunt in Voorthuizen
Creatief moment tijdens het Kenniscafe in 't Trefpunt in Voorthuizen (Foto: )

Avond vol ideeën over sociale binding

Door Leo Polhuys

Subsidie Provincie nog lang niet op

In dorpshuis 't Trefpunt in Voorthuizen werd een Kenniscafé georganiseerd voor alle inwoners in de regio Foodvalley die plannen hebben om de onderlinge contacten en sociale binding in hun wijk, dorp of gemeente te stimuleren. Tijdens het Kenniscafé konden bewoners inspiratie opdoen bij andere goede voorbeelden uit Gelderland, ideeën opdoen en informatie krijgen over subsidieregelingen van de provincie.

VOORTHUIZEN - Het Kenniscafé maakt een rondje door de hele provincie. Er waren adviseurs van het Oranjefonds, de Leefbaarheidsalliantie en de Provincie Gelderland aanwezig. Projectleider Jennifer van Leur vertelt namens de Provincie: ''Er is best wat mogelijk als het gaat om ondersteuning en subsidie voor initiatieven die voor sociale binding zorgen. Maar lang niet iedereen is hiervan op de hoogte.''

Bescheiden

De avond was mede bedoeld om bewoners te wijzen op het bestaan van deze regelingen. ''Mensen in de regio rondom Barneveld zijn een beetje aan de bescheiden kant, de meeste aanvragen voor bewonersinitiatieven komen uit Ede en omgeving, misschien ligt dit wel in de aard van de Veluwnaren", zegt Jennifer. ''De subsidiepot van de provincie Gelderland is vorig jaar niet eens leeg geraakt. Aanvragen zijn trouwens wel aan bepaalde voorwaarden verbonden. Zo moet de gemeente het ook eens zijn met het bewonersinitiatief en er moet draagvlak zijn.'' Tijdens de avond waren er creatieve workshops waarbij de aanwezigen leerden buiten de bestaande kaders te denken om hun ideeën en dromen te realiseren.Door uit je bestaande denkpatronen te stappen, kom je op nieuwe ideeën die je sociale initiatief dichterbij kunnen brengen, zo hield Ellen Spanjers de zaal voor tijdens een workshop waarbij de bezoekers hun droom onder meer op een bierviltje kwijt konden.

Buurtkamer

Een van de aanwezige inwoners was Cobi Hoogenhout uit Barneveld. Zij is samen met enkele anderen in haar woonplaats al sinds enkele jaren betrokken bij de opzet van een Buurtkamer in haar wijk. ''Deze is bedoeld als een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en als plek waar sociale binding plaatsvindt. Het is belangrijk dat je elkaar als buurtbewoners leert kennen. We zijn op dit moment in onderhandeling met een aantal partijen, waaronder de gemeente Barneveld en de woningstichting. Ik ben naar deze avond gekomen in de hoop ideeën en suggesties op te doen waarbij ook het financiële aspect belangrijk is. Ik hoop ook mijn netwerk wat verder te kunnen uitbouwen.''

Cobi mikt met het initiatief in de Barneveldse wijk Zuid op een brede doelgroep en ziet uit naar realisering van het mooie, ambitieuze project. ''Op dit moment draait er een gezellige eetgroep waarbij buurtbewoners samen eten. Dat gebeurt nu nog bij mij thuis.''

Meer berichten