Martin Lentink verwacht veel van de nieuwe fijnstofmeters.
Martin Lentink verwacht veel van de nieuwe fijnstofmeters. (Foto: )

'Ernstige gevolgen voor gezondheid'

van de redactie

Pro'98 wil fijnstof meten

Pro'98 wil nu wel eens weten hoe het echt staat met de luchtkwaliteit in de gemeente Barneveld, en helpt daarom een netwerk van meetpunten bij vrijwilligers in de lucht.

barneveld - In het verleden wees Pro'98 al op mogelijke problemen met de luchtkwaliteit in de gemeente Barneveld, onder meer naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit van Utrecht naar de gevolgen van fijnstofuitstoot van pluimveehouderijen in de omgeving van Tilburg. Volgens berekeningen van het RIVM bleek ook in de Gemeenten Ede en Barneveld sprake van een sterk verhoogde fijnstofuitstoot.

Nog onlangs stelde de partij de problematiek opnieuw aan de orde naar aanleiding van een memo van het College van B&W over de gevolgen van houtstook. Uit dat memo zou blijken dat de problematiek in Barneveld geen rol speelt, maar insprekers Arie Markesteijn van de Stichting Houtrookvrij en Petra Boluijt van de GGD gaven aan dat er in de Gemeente zo'n 5000 mensen zijn die door specifiek houtrook worden getroffen. Petra Boluijt wees daarbij op de mogelijke ernstige gevolgen voor de gezondheid. Arie Markesteijn gaf aan dat er in Barneveld eigenlijk niet veel gegevens beschikbaar zijn, en dat hij de Gemeente had aangegeven dat tegen betrekkelijk lage kosten meetapparatuur leverbaar is.

"Dat triggerde ons," zegt Martin Lentink, raadslid voor Pro'98. "Bij onze vragen over de pluimvee industrie destijds bleek dat er eigenlijk geen echte meetpunten in de gemeente zijn, en we moesten terugvallen op berekende waarden van het RIVM. Inmiddels gebruikt de gemeente wel echte meetapparatuur, maar dan in de nabijheid van de pluimveebedrijven, om het effect van de technische maatregelen te meten. Maar dat zegt ons niet genoeg over de luchtkwaliteit in de kernen. Fijnstof is een optelsom, niet alleen van de pluimveehouderij en het verkeer, maar ook van houtstook en andere bronnen."

Vrijwilligers

De partij gaat nu op basis van de apparatuur die Markesteijn voorstelde op zoek naar vrijwilligers die de meetapparatuur willen plaatsen, en zo als burgers willen meehelpen aan het verzamelen van 'open data', die o.m. gebruikt wordt door het RIVM. "We willen graag een voldoende aantal meters verdeeld over de gehele gemeente. We kunnen daarmee 'hotspots' opsporen en door de data te combineren bepalen waar het fijnstof vandaan komt, zodat actie kan worden ondernomen." Voor de meters is niet meer nodig dan een stroomvoorziening en een voldoende sterk wifi-signaal voor het doorzenden van de meetgegevens. De drie reeds geïnstalleerde meters in onze gemeente zijn te volgen op www.luchtkwaliteitbarneveld.nl en op de site van het RIVM. Vrijwilligers die voor een bepaalde tijd of permanent aan het onderzoek willen deelnemen of meer informatie willen, kunnen zich bij de partij melden via martin@pro98.nl.

Meer berichten