Foto:

Vink Barneveld verbetert werkwijze

Door Leo Polhuys

Gemeente laat zand onderzoeken

Vink kondigt maatregelen aan om de werkwijze te verbeteren. Het gaat met name om administratie en logistiek. Vink doet dit naar aanleiding van een rapport van de Gelderse Omgevingsdienst en de ophef die er is ontstaan rondom de vermeende storting van vervuilde grond. De kwestie houdt de gemoederen in Barneveld al een tijdje flink bezig. De gemeente heeft toegegeven dat zij op de hoogte was maar dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

BARNEVELD - Na de ophef die ontstond doordat de Barneveldse afvalverwerker vervuilde grond zou hebben aangebracht onder een aantal nieuwbouwprojecten, volgden onder meer een spoedzitting van de gemeenteraad en een tv uitzending van Zembla. In een zeer uitgebreid persbericht laat de directie van Vink weten de 'aantijgingen' zeer serieus te nemen en maatregelen te nemen. Ook al is zij het lang niet met alle beschuldigingen eens. Vink gaat nu een extern bureau inschakelen om de door haar gevolgde procedures tegen het licht te houden.

Piekwaarde

Verder zal als extra maatregel budget en personele capaciteit beschikbaar worden gesteld om de naleving van regels en procedures nog beter te bewaken. Dit wil Vink doen in afstemming met de Omgevingsdienst. Algemeen directeur Rob Vink: "We lopen nooit weg voor onze verantwoordelijkheid. Daarom nemen we maatregelen om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren en menselijke fouten te voorkomen. Gezien de complexiteit van alle wetten en regels waar wij mee te maken hebben, is een vergissing al snel gemaakt. Bijvoorbeeld kan een partij een code '24' worden toegekend in plaats van '42'; dat kan al een groot misverstand oproepen."

In 2015 zou DDT en een verhoogde piekwaarde van styreen in zand van Vink hebben gezeten maar na herkeuring van mengmonsters bleek dit niet het geval te zijn. Dat de kwestie gevoelig ligt, blijkt wel uit de reacties van enkele Barnevelders die door Barneveld Vandaag worden aangesproken. Zij willen alleen anoniem spreken. Een bewoonster van De Veller: ''Onder ons huis zou ook vervuilde grond liggen. Dat moet nog worden onderzocht. Onduidelijk is in hoeverre de grond vervuild is. Intussen vrezen we wel voor waardeverlies van ons huis. Misschien dat we over een jaar of wat gaan verhuizen, maar met bodemverontreiniging zal het wel lastig worden.'' Of Vink door het hele gebeuren schade heeft opgelopen? Een Barnevelder: ''Het bedrijf is wel negatief in het nieuws geweest, de zaak zal goed uitgezocht moeten worden.'' De gemeente Barneveld laat op korte termijn onderzoeken waar in Barneveld het zand, dat volgens de omgevingsdiensten niet mocht worden toegepast, terecht is gekomen. Ook wordt onderzocht of de stoffen, die in de rapporten worden genoemd, nog steeds in het zand voorkomen.

Meer berichten