Het Nederlandse landschap staat zwaar onder druk.
Het Nederlandse landschap staat zwaar onder druk. (Foto: )

Liefde voor landschap inventariseren

Van de redactie

Nationale Landschap Enquête

Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel. Open ruimte in Nederland neemt met acht hectare per dag af. Steeds meer megastallen, distributiecentra, zonneparken, windmolens, snelwegen en woonwijken vragen ruimte. Natuurmonumenten maakt zich hierover zorgen.

regio - Daarom vraagt de Nationale Landschap Enquête alle Nederlanders zich uit te spreken over hoe we willen dat Nederland er uit ziet. Hoe gaan we al die ontwikkelingen zo inpassen dat Nederland een fijn land blijft om te leven? Kan dat met liefde voor ons landschap en de natuur? Boswachter Marcel Kwant roept iedereen die zich betrokken voelt bij natuur en landschap op de enquête voor 9 januari 2019 in te vullen via: www.natuurmonumenten.nl/landschap.

Elementen behouden

In Gelderland gaat veel goed. Winterswijk staat alleen zonneparken toe die passen in het landschap. Berkelland spant zich in om landschapselementen te behouden. In Hackfort kwam er geen megastal bij en in Voorst geen 'mega-kas'. Toch staat er in deze provincie veel op het spel: sluipenderwijs verdwijnen lanen, bomen, houtwallen, hoogstamboomgaarden, erfbeplanting. Door gebrek aan regie van de provinciale overheid verschijnen in kleinschalige en waardevolle landschappen toch grote zonneparken en windmolens. Overal duikt de megastal op. "Ons landschap staat op het spel," zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. "Als we niet opletten, verdwijnt de schoonheid en weidsheid van ons land en de ruimte voor de natuur."

Overgang

Daarom vraagt Natuurmonumenten via de enquête naar de mening van Nederlanders over hoe we om moeten gaan met woningbouw, landbouw, industrie, infrastructuur en al die andere zaken die ruimte vragen in ons land. De overgang naar duurzame energie is van het grootste belang. Er zijn nog grote oppervlaktes lege daken op woningen, kantoren en andere bouwwerken. Daar is nog ruimte voor zo'n 145 miljoen zonnepanelen, maar ondertussen kijken steeds meer bestuurders met vragende ogen naar natuurgebieden en open ruimte om de energieopgave te realiseren. "Slechts 13 procent van ons landoppervlak is beschermde natuur. Laat die 13 procent ook echt natuur blijven. Verander haar niet in een energiefabriek." Als grootste voedselexporteur van de wereld op de Verenigde Staten na, is in ons buitengebied een kaalslag gaande. Met de focus op productie verdwenen sinds de jaren '50 talloze sloten, hagen en bomen en veranderde veel landbouwgrond in gebieden waar slechts één plantensoort op groeit: eiwitrijk gras voor de koeien. Het levert meer productie op, maar ondertussen veranderde het boerenland dusdanig dat niet alleen onze nationale vogel de grutto, maar ook de ooit zo gewone tureluur, wulp, patrijs, veldleeuwerik en boerenzwaluw op de rode lijst van bedreigde vogels.

Meer berichten