Boeren en waterschap hebben een gezamenlijke uitdaging.
Boeren en waterschap hebben een gezamenlijke uitdaging. (Foto: )

Boeren en waterschap samen grondwatertekort te lijf

regio - Boeren, terreinbeherende organisaties en Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen het vochttekort in de bodem te lijf. Tijdens regionale bijeenkomsten in Baarn, Barneveld en Twello hebben vertegenwoordigers plannen gemaakt om het water in sloten en andere watergangen waar nodig zoveel mogelijk vast te houden. Dit doen ze met het oog op het komende groeiseizoen. Na een extreem droge zomer en herfst zijn de grondwaterstanden in grote delen van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe nog steeds veel te laag. De enkele regenbuien die onlangs vielen hebben het probleem nog lang niet verholpen. Dit geldt met name voor de zandgronden. In de broek-, klei,- en poldergebieden is op een aantal locaties wel genoeg grondwater aanwezig.

Peilbeheer

Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor het peilbeheer in de hoofdwatergangen zoals de kanalen en weteringen. Daar houdt het waterschap in de gebieden waar dit nodig is, het water zo veel en zo lang mogelijk vast. Voor het waterpeil in kleinere watergangen zoals sloten zijn agrariërs en terreinbeherende organisaties vaak zelf verantwoordelijk. Op welke locaties is het wenselijk dat ook in deze sloten het water de komende maanden zoveel mogelijk wordt vastgehouden? En hoe kan dit het beste gebeuren? Over deze vragen hebben vertegenwoordigers vanuit onder meer LTO en terreinbeherende organisaties samen nagedacht met gebiedsbeheerders en andere medewerkers van het waterschap eerste helft december tijdens regionale overlegbijeenkomsten in Baarn, Barneveld en Twello.

Materialen

Op de locaties waar dit nodig is kunnen particuliere grondeigenaren met houten schotbalken stuwen verhogen, een extra stuw plaatsen of duikers afsluiten om het water vast te houden. Het waterschap staat nadrukkelijk achter deze maatregelen en benadrukt dat omliggende eigenaren goed met elkaar moeten afstemmen en het ook met elkaar eens moeten zijn.
Via servicedesk@vallei-veluwe.nl kunnen mensen zich opgeven om samen met het waterschap te kijken of het in hun geval van belang is om waterpeilen te verhogen. Materialen om water in sloten vast te houden worden vervolgens gratis ter beschikking gesteld bij de steunpunten van het waterschap.

Meer berichten