Foto:

Een nieuw jaar!

Wat zal het nieuwe jaar ons gaan brengen? Deze vraag wordt in de januarimaand meer dan eens gesteld. Media kijken vaak vooruit en vertellen welke veranderingen in het maatschappelijk leven op stapel staan. Energieprijzen en ziektekosten gaan omhoog. Trump versus Peloni gaat spannend worden in Washington. En vijftig jaar na de eerste maanlanding en vanwege nieuwe ruimtereizen vandaag wordt 2019 het jaar van de maan. Enzovoorts.

Wat zal het nieuwe jaar gaan brengen? Meer dan eens wordt deze vraag gesteld met betrekking tot de vierkante meter van ons eigen kleine leven. Hoe zal het gaat op mijn werk? Wordt het een gelukkig jaar als het gaat om mijn relatie en vriendschappen? Gaat het me lukken om mijn goede voornemens te realiseren? Spannende vragen om over na te denken, want niemand van ons kan de toekomst overzien.

Ik geloof dat elk mens invloed kan uitoefenen op je eigen leven en op het leven van anderen

Ik zou het mooi vinden als we op de drempel van het nieuwe jaar deze zelfde vraag ook op een andere manier tot ons door laten dringen. Niet alleen: wat brengt het nieuwe jaar ons? Maar ook: wat brengen wij het nieuwe jaar? Ik geloof dat elk mens invloed kan uitoefenen op je eigen leven en op het leven van anderen. Zeer inspirerend is in dit kader een gebed van Franciscus van Assissi. Ik geef het aan u en jou als lezer door, in de hoop dat het je helpt om op een betrokken en liefdevolle manier 2019 verder in te gaan:

 


'Heer, maak mij een instrument van Uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt, laat mij geloof brengen.
Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden als wel om te troosten;
om begrepen te worden als wel om te begrijpen;
om bemind te worden als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven;
wij vinden door onszelf te verliezen;
wij krijgen vergeving door vergeving te schenken;
wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven.
Amen.

Meer berichten