Foto:

''Jammer dat discussie zo verhardt''

Door Leo Polhuys

Barnevelders over ''Nashville'':

De Nashville verklaring heeft veel stof doen opwaaien in ons land, zowel binnen als buiten de kerken. Orthodox protestantse predikanten en andere christenen , onder wie SGP fractieleider Kees van der Staaij, hebben de verklaring ondertekend. ''Nashville'' komt uit Amerika en houdt een pleidooi voor het traditionele gezin. De homo - bisexuele en lesbische praktijk worden veroordeeld, evenals transgenderisme. Barneveld Vandaag vroeg een aantal plaatsgenoten wat zij van de kwestie vinden.

BARNEVELD - ''Het is een heel gevoelige zaak en daarom wil ik niet met mijn achternaam in de krant, ''zegt Majanne, die lid is van de Hervormde gemeente. ''Ik heb de verklaring niet helemaal gelezen maar ik vrees dat deze provocatief werkt. Het zou jammer zijn als mensen met een andere sexuele geaardheid hierdoor niet meer durven te zijn wie ze zijn. Ik had die geaardheid in principe ook kunnen hebben. Als christenen moeten wij liefde uitstralen, ook naar deze mensen toe. Ik ben bang dat de verklaring hier aan voorbij gaat. Ik vind het erg jammer dat de discussie zich zo verhardt..'' Een Barneveldse die evenmin met naam en toenaam genoemd wil worden: ''Ik sta achter de verklaring. Maar we moeten wel liefde betonen aan mensen met een andere sexuele geaardheid. Overigens hebben zij niet alleen een kruis te dragen, bijna iedereen draagt wel een kruis.''

Uit de gratie

Het echtpaar Van Ginkel staat achter de verklaring en stelt vast en vindt het een zorgelijke ontwikkeling, dat er in de Nederlandse samenleving ''eigenlijk geen plek meer is voor het traditionele geloof. De heer van Ginkel, kerkenraadslid van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, heeft eind vorig jaar de bijeenkomst bezocht over lhbt, die was belegd door de gemeente Barneveld.De heer Van Ginkel: ''Het traditionele gezin met een vader en moeder met kinderen als veilige thuishaven, raakt zo langzamerhand uit de gratie. Het wordt ook steeds minder geaccepteerd om een Bijbels standpunt hierover naar voren te brengen.De Heere kan wel mensen liefhebben, maar onmogelijk daden die niet zijn overeenkomstig Zijn Woord.'' Mevrouw Van Ginkel: ''Het gaat niet om de mensen op zich. Iemand die homosexueel os lesbisch is, kan een fijne, aardige persoon zijn. God kan ook de homosexuelen liefhebben. Maar de homosexuele praktijk niet. Dat neemt niet weg dat we oog moeten hebben voor de enorme worsteling waar deze mensen mee hebben te maken. '' De heer Van de Heg. is ''niet tegen'' homosexuelen. ''Maar ik vind niet dat je met je sexuele geaardheid te koop moet lopen. Dat doe je als heterosexueel toch ook niet? Ik snap trouwens niet waarom die Nashville verklaring nu naar buiten is gekomen. de discussie speelt namelijk al veel langer. De verklaring gaat trouwens voorbij aan het feit dat in het Oude Testament mannen soms meerdere vrouwen hadden, zoals Abraham.''

Meer berichten