Foto: Rob Kleering van Beerenbergh

Schouders onder Verhaal Gelderland

Van de redactie

Maar liefst 102 Gelderse erfgoedorganisaties, leden en partners van Erfgoed Gelderland, dragen bij aan de totstandkoming van een eigentijds overzicht van de boeiende geschiedenis van de provincie Gelderland.

regio - Verhaal van Gelderland is een initiatief van Erfgoed Gelderland, hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Gelderland Bibliotheek en Omroep Gelderland om de geschiedenis van Gelderland te beschrijven, breed te presenteren en beleefbaar te maken. Daarbij willen de initiatiefnemers zo veel mogelijk partijen betrekken. En dat is gelukt, zo bleek tijdens de startbijeenkomst in Arnhem. Speciale gasten waren Commissaris van de Koning Clemens Cornielje en gedeputeerde Josan Meijers. Na een introductie van Marc Wingens, directeur Erfgoed Gelderland, over het belang en het bijzondere van gezamenlijk werken aan een provinciale geschiedenis, gaf Dolly Verhoeven een toelichting op de uitgangspunten en opzet van het boekproject Verhaal van Gelderland. "Het zal een wetenschappelijk verantwoord boek worden, waarbij historici, een redactie en adviseurs samenwerken. Maar ook het erfgoedveld met lokale kennis en verhalen, zal er nadrukkelijk bij betrokken worden. Het doel is een overzichtswerk dat toegankelijk is voor het grote publiek", aldus Verhoeven. Daarna nodigde Etman de vertegenwoordigers van de erfgoedorganisaties en partners uit om het convenant, een moderne versie van de Verbondsbrief van 1418, te ondertekenen. Daarbij vertelde hij een leuk of interessant 'weetje' over elke organisatie die zijn handtekening zette. Met het maken van een groepsfoto werd de samenhang en betrokkenheid van het Gelderse erfgoedveld ook op beeld vastgelegd.

Boekproject en meer

Het masterplan Verhaal van Gelderland bestaat uit verschillende onderdelen, die allemaal met elkaar samenhangen. Naast het samenstellen van een samenhangend en eigentijds overzicht van de Gelderse geschiedenis, hebben de initiatiefnemers verschillende deelprojecten opgestart die helpen om het Verhaal van Gelderland beter toegankelijk te maken. Zo worden lokale historische tijdschriften gedigitaliseerd en bijzondere museumobjecten in de etalage gezet. Ook wordt er gewerkt aan het versterken van de basis van Gelderse erfgoedvrijwilligers, educatieve producten en een (nog) beter bereik van het publiek. Kijk voor meer informatie op: erfgoedgelderland.nl/verhaalvangelderland.

Meer berichten