Lokaal Belang heeft vragen gesteld over de afstand van de geplande windmolens tot de omringende woningen
Lokaal Belang heeft vragen gesteld over de afstand van de geplande windmolens tot de omringende woningen (Foto: )

'Ons uitzicht naar de Filistijnen'

Door Leo Polhuys

LB: vragen over windmolens

Lokaal Belang vraagt zich af of de bewoners van het buitengebied tweederangs burgers zijn. De partij baseert haar vraag op de afstand die de gemeente wil aanhouden tussen de geplande windmolens bij Zeumeren en de woningen. Het Barneveldse College van Burgemeester en Wethouders wil in het buitengebied 140 tot 240 meter afstand bewaren tussen molen en woning, en op plekken met dichtere bebouwing 280-600 meter.

VOORTHUIZEN - Lokaal Belang is geschrokken van deze afstanden. In het ons omringende buitenland worden afstanden van 600 tot 1000 meter aangehouden, aldus de partij., die van het gemeentebestuur wil weten of zij de aangegeven afstanden wil laten vervallen. Ook vreest Lokaal Belang dat er 's nachts heel wat mensen wakker liggen door de overlast die de turbines gaan veroorzaken.De turbines gegeven kilometers ver overlast, aldus Lokaal Belang. Mevrouw C. van Norden woont vlakbij recreatieplas Zeumeren waar de drie turbines zijn gepland. ''Waanzin, dat hele plan. Maar ja er wordt geld aan verdiend en dan hou je het niet zomaar tegen. Ik ben het wel eens met de vragen van Lokaal Belang, ik had er al iets over gelezen.'' Of de buurt de komst van de molens nog kan tegenhouden, betwijfelt mevrouw Van Norden. ''We protesteren wel, maar of het allemaal helpt, weet ik niet.''

Euromast

De heer Dikkenberg, die even verderop zijn hoveniersbedrijf heeft, zal vanuit zijn woning op de molens kijken. ''Belacheljk, ze worden nog hoger dan de Euromast. ''De molens zullen gaan zorgen voor geluidsoverlast en slagschaduw tot ver in de omtrek, \\ vreest de Voorthuizenaar. ''Toen ik de raadsvergadering bijwoonde waar het windmolenplan werd besproken, kreeg ik de indruk dat de wethouder en de raadsleden zich niet realiseerden hoeveel impact het plan heeft voor de omgeving. Bovendien : als het plan eenmaal is vastgelegd in de gebiedsvisie, waar het naar mijn idee strijdig mee is, kan niemand meer de komst van de molens tegenhouden. Ook de gemeente niet, zelfs al zou die dat willen. Windmolens horen niet bij een recreatieplas te staan. Ik ben niet tegen duurzame energie, integendeel. Maar er zijn wel alternatieven voor die turbines.Wij hebben in onze buurt een coöperatie opgericht die alternatieven bedenkt in de vorm van zonne-energie.'' Mevrouw Geurtsen woont pal achter de recreatieplas en kijkt op het Schateiland.

''Ons uitzicht gaat naar de Filistijnen,'' concludeert ze. ''We wonen hier een kleine twintig jaar mooi in het groen maar vrezen de komst van de turbines. Aangezien er nogal wat geld mee is gemoeid,. zal het lastig worden het plan tegen te houden. Ik denk dat ook mensen die wat verder weg wonen en bijvoorbeeld de nieuwbouw in Voorthuizen veel last gaan ondervinden van geluid en slagschaduw.''

Meer berichten