Net als vroeger. Opname van het gezelschap dat afgelopen zaterdag in het buitengebied van Zwartebroek was te vinden.
Net als vroeger. Opname van het gezelschap dat afgelopen zaterdag in het buitengebied van Zwartebroek was te vinden. (Foto: Rob Doorn)

Gereformeerd Zwartebroek viert feest

De Gereformeerde Kerk in Zwartebroek bestaat in maart honderd jaar. Het jubileum wordt gevierd met een feestelijke dankdienst op 17 maart onder leiding van predikant Daniel de Rooij, die om tien uur begint. Voorafgaand is er een ontbijt voor kerkleden en andere belangstellenden. Deze activiteit is vanaf 08.30 uur bij dorpshuis De Belleman. Na de dienst is er een koffiemaaltijd.

Door Leo Polhuys

ZWARTEBROEK - Tijdens de dienst wordt een video vertoond die laat zien hoe het er zo'n honderd jaar geleden aan toeging. De opnames zijn afgelopen zaterdag gemaakt in het buitengebied. ''Zwarte kleren, klompen aan, zo liepen de overwegend arme mensen van toen erbij'', zeggen ouderling/kerkrentmeester Rob Doorn en ouderling/secretaris Tiny van de Biezen terwijl ze enkele oude foto's tonen. Rob, wiens vader als predikant in Zwartebroek stond: ''De Zwartebroekers gingen, voordat ze een eigen kerk hadden, lopend naar de kerk in Voorthuizen. Soms werd er in een boerderijschuur gepreekt.'' Op een gegeven moment ontstond de behoefte aan een eigen gemeente. Op 14 maart 1919 werd de kerkenraad ingesteld. Het kerkgebouw staat er vanaf 1925. In de jaren zestig vond er een uitbreiding plaats. ''Ik herinner me dat ik als klein meisje toen met mijn ouders meeging naar de Hervormde kerk in Terschuur, omdat we vanwege de verbouwing niet in Zwartebroek terecht konden'', blikt Tiny terug. Aan het eind van de vorige eeuw werden nog enkele bijgebouwen geplaatst.

Actief

'Zwartebroek' valt nu onder de landelijke Protestantse Kerk Nederland en telt zo'n 550 leden. ''Wij hebben een actieve gemeente. Zo wordt bijvoorbeeld op 23 en 24 maart in ons kerkgebouw de musical Jozef uitgevoerd. De kerkleden zijn erg betrokken, of het nu om de opzet van activiteiten gaat of om het schoonmaken van het gebouw. Ook de jeugd is betrokken.'' De kerk werkt ook samen met de Hervormde gemeente in Terschuur. ''Zo zijn er gezamenlijke alphacursussen, jeugdgroepen en kerstactiviteiten. Ook de startdienst en de vakantiebijbelclub worden gehouden met deelname vanuit beide kerken. Gesprekken met de Hersteld Hervormde kerk in Terschuur verkeren in een opstartfase. Rob vertelt dat verdieping van het geloofsleven, de eredienst als ontmoetingsplek voor jong en oud en het zichtbaar maken van de liefde van Jezus Christus tot de kern van het beleidsplan behoren. Tiny: ''Wij geven ook regelmatig aan goede doelen. Dat gebeurt ook nu weer in verband met het jubileum. Wie jarig is, trakteert. De goede doelen zijn Stichting De Rozelaar, Overseas Mission Fellowship, Ons Bedrijf en Onder de Vleugels.'' Belangstellenden voor het ontbijt moeten zich opgeven. Toegangskaarten voor de musical Jozef zijn verkrijgbaar via de https://gkzwartebroek.nl/jozef/.

Meer berichten