ChristenUnie wil snel opknapbeurt voor Joods monument

Barneveld - De ChristenUnie wil dat het Joodse monument bij Kasteel de Schaffelaar snel een opknapbeurt krijgt. ChristenUnieraadslid Henk Wiesenekker heeft hiertoe verzocht bij het college van B&W. De tekst op het monument is nauwelijks meer te lezen en Wiesenekker wil dat daar iets aan wordt gedaan.

Het Joodse monument is bedoeld om de Joodse Barnevelders te gedenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd zijn naar concentratiekampen en zijn omgekomen. Maar ook is het bedoeld als herinnering aan de Barneveldgroep. Dit was een grote groep Joodse mensen die tijdens de oorlog in Kasteel de Schaffelaar en de Biezen werden gehuisvest en die lange tijd bijzondere bescherming genoten. Uiteindelijk werd die bescherming opgeheven, maar toch heeft een groot deel van deze mensen, 632, de oorlog overleefd.

De ChristenUnie wil dat de opknapbeurt voor dodenherdenking op 4 mei plaats vindt. Henk Wiesenekker: ''De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog blijft weerzinwekkend. Het uitroeien van zoveel Joodse en niet-Joodse mensen, ook uit Barneveld. Maar ook daarin het lichtpuntje van de Barneveldgroep hoort bij onze Barneveldse geschiedenis. Het is goed om hierbij stil te staan.''

Meer berichten