Het Hervormd verenigingsgebouw in De Glind gaat binnenkort tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw.
Het Hervormd verenigingsgebouw in De Glind gaat binnenkort tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. (Foto: Leo Polhuys)

De Glind krijgt z'n gebouw

De actie voor behoud van Hervormd Verenigingsbouw De Akker in De Glind heeft genoeg geld opgeleverd om nieuwbouw te realiseren. Op dit moment is er al zo'n 44.000 euro binnengekomen, meldt een enthousiaste Jeanet Methorst van de werkgroep die de actie op touw heeft gezet. Het houten gebouw werd in 1971 vanuit Dronten in delen naar De Glind getransporteerd.

Door Leo Polhuys

DE GLIND - Het gebouwtje is inmiddels versleten en dringend aan vervanging toe. Het biedt onder meer plek aan vele missionaire en evangeliserende kerkelijke activiteiten zoals de kerstvieringen, de vrouwenvereniging en de jeugdcatechese, die ook niet-kerkelijke jongeren trekt. Voor een aantal activiteiten moeten jeugdige inwoners van De Glind nu nog naar Barneveld, maar als het nieuwe gebouw er staat, kunnen ze daar terecht. De Akker heeft tevens een belangrijke sociale functie. Onlangs startte een werkgroep bestaande uit Jannet Methorst, Teus van Doorn en Elly van den Brink de actie voor nieuwbouw.

Positief

Het gebouw valt officieel onder de Hervormde gemeente Barneveld. De Wijkkerkenraad toonde zich eerder al positief over de plannen in De Glind en de overkoepelende kerkenraad zegde een fors bedrag toe. In totaal is er ongeveer honderdduizend euro nodig. Op 20 maart neemt de algemene kerkenraad een beslissing. ''We hebben heel veel bijzondere giften binnengekregen,'' zegt Jeanet Methorst. ''Heel veel particulieren en bedrijven hebben gegeven. Van een tientje tot duizend euro. De giften druppelen nog wel even na en we zijn er natuurlijk erg blij mee. We hadden 40.000 euro nodig en zitten nu al op 44.000 euro. Dus we zijn er, de nieuwbouw komt er!''
Jeanet vertelt dat de actie de saamhorigheid in het kleine dorp heeft versterkt en noemt enkele voorbeelden: ''Kinderen van de club (6-11 jaar) hebben snoep verkocht en dat leverde zo'n 1500 euro op. De oudere jeugd heeft bovendien fruitbomen verkocht en dat leverde ongeveer een zelfde bedrag op. Toen we zo'n 25.000 euro bij elkaar hadden, gaf de Stichting Westerveld uit Barneveld een forse gift waardoor we nog dichter bij het eindbedrag kwamen. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen zoals de bouwvergunning, maar het ziet ernaar uit dat we het gebouw binnenkort kunnen slopen en dat er dit najaar een nieuw staat. We denken het aan het begin van het winterseizoen in oktober, in gebruik te kunnen nemen. Een aannemer uit De Glind heeft inmiddels aangeboden de nieuwbouw te realiseren, samen met een aantal vrijwilligers.'' Hoewel het streefbedrag is er is, loopt de actie nog wel even door. ''Verder willen we nog sparen voor de aankleding zoals meubels of de keukeninrichting. Hiervoor hopen we ook nog geld bij elkaar te kunnen halen, maar als ik de resultaten zie van onze recente actie, zal dat niet zo'n probleem zijn.''

Meer berichten