A. van de Braak bij een groot schilderij in de tentoonstellingsruimte in Kootwijkerbroek.
A. van de Braak bij een groot schilderij in de tentoonstellingsruimte in Kootwijkerbroek. (Foto: NB)

Bunyanstichting in goede handen

De John Bunyan Stichting gaat te zijner tijd op in de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Dat is onlangs na besprekingen in Barneveld genoemd. Tijdens een bijeenkomst van de Bunyanstichting werd tevens een nieuwe uitgave gepresenteerd van 'De Heilige Oorlog' van Bunyan. A. van de Braak uit Kootwijkerbroek is al tientallen jaren een van de drijvende krachten achter de stichting.

Door Leo Polhuys

KOOTWIJKERBROEK - Van de Braak stelt vast: ''Bij de GBS is het werk van de Bunyanstichting in goede handen en is het voortbestaan van de werkzaamheden gewaarborgd. Ik ben zelf bijna 78 jaar en hoewel ik nog goed gezond ben, is het toch belangrijk om naar de toekomst te kijken. Het is de bedoeling de stichting langzaamaan in de GBS te laten opgaan.'' De John Bunyan Stichting stelt zich ten doel de werken van John Bunyan (1628-1688) bekend te maken. De predikant - evangelist is vooral bekend geworden door het boek 'The Pilgrim's Progress', in het Nederlands vertaald onder de titel 'De Christenreis'. Dit boek is naast de Bijbel een van de meest gelezen christelijke boeken ter wereld. Andere bekende werken van Bunyan zijn 'De Christinnereis' en 'De Heilige Oorlog'. Vorig jaar verscheen bij de Bunyanstichting een vertelversie, geschreven door A. C. H. Van Vuure. 'De Heilige oorlog' en 'De Christenreis' zijn een allegorie. en gaan over de geestelijke levensweg van de mens, van de wedergeboorte en bekering tot aan de hemelpoort. In 'De Heilige Oorlog' wordt de ziel van een van mens voorgesteld als een stad die eigendom is van Koning El-Schaddaï. De stad raakt in handen van de grote vijand Diabolus door eigen handelen van de inwoners zelf. De koning stuurt Zijn Zoon, Vorst Immanuel, om de stad te heroveren. Bij het werk van de stichting zijn mensen uit diverse kerkelijke gelederen betrokken. Een van hen is Van de Braaks schoonzoon Van Grol.

Lezingen

De boeken van Bunyan zijn Bijbelgetrouw. Van de Braak: ''Daar gaat het natuurlijk ook om. Het gaat niet om de verhalen op zich of om de Bunyanstichting, maar om het Woord van God dat er aan ten grondslag ligt. De stichting wil het werk van Bunyan levend houden, ook op scholen. Diverse scholen maken gebruik van ons materiaal.'' De stichting verzorgt diverse uitgaven die hun weg vinden naar bestemmingen in Nederland en geheel Europa, tot in Rusland en Oekraïne. Tot de uitgaven behoren ook kinderbijbels. In Kootwijkerbroek ligt een grote voorraad boeken. Ook worden in een zaal bij de woning van Van de Braak lezingen gehouden. In de bovenzaal bevindt zich een ruimte waar behalve vele boeken ook vele tientallen schilderijen te zien zijn. Deze zijn gebaseerd op de boeken van Bunyan. Van de Braak: ''Alles is zeer waarheidsgetrouw afgebeeld.'' De tentoonstellingsruimte is op zaterdag toegankelijk; adres De Spil 29, Kootwijkerbroek.

Meer berichten