De gemeente Barneveld stelt een omgevingsvisie op voor het centrum.
De gemeente Barneveld stelt een omgevingsvisie op voor het centrum. (Foto: Leo Polhuys)

Meepraten over visie voor centrum

De gemeente Barneveld stelt, samen met bewoners en ondernemers een omgevingsvisie op. Op woensdag 15 mei wordt een interactieve bijeenkomst gehouden. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen meepraten over hoe het centrum van Barneveld er in 2030 uit zou moeten zien.

Door Leo Polhuys

BARNEVELD - In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet maakt het voor particulieren en bedrijven eenvoudiger om plannen te realiseren. Gemeenten moeten één totaalvisie opstellen, waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen, zoals milieu en ruimtelijke ordening. De wet schrijft ook voor dat de omgevingsvisies interactief tot stand moeten komen. Samen met de betrokkenen dus. Thema's die op 15 mei aan de orde komen, zijn: winkelen en verblijven, bouwen, bereikbaarheid, wonen en verduurzamen.
De 89-jarige mevrouw A. Mulder woont aan de Nairacstraat. Haar tip voor de Omgevingsvisie is duidelijk. ''Onze straat is al eens in het nieuws geweest omdat er zoveel kuilen en gaten in zitten. Er zou iets aan gebeuren, maar de straat ligt er nog net zo bij als vroeger. Als het regent, staat de straat vol plassen. Als je fietst, schok je gewoon heen en weer door al die kuilen. Het zou wel fijn zijn als hier iets aan gebeurt.'' De heer Mulder (Thorbeckestraat) is bijna 91 jaar. ''Ach meneer,'' zegt hij.

''Ik woon in mijn huis sinds 1934 en Barneveld is Barneveld niet meer. Het is zo druk geworden. Overal staan tegenwoordig huizen en overal is verkeer. Ook is er veel vrachtverkeer. Toen de tunnel aan de Baron van Nagellstraat dichtzat was het helemaal erg, nu is het ietsje minder druk geworden. Maar ik weet niet of ze bij de gemeente iets aan die verkeersdrukte kunnen doen.''

Mevrouw Van Dam is van plan om naar de inspraakavond te gaan. ''Verkeersveilighheid is natuurlijk een belangrijk punt voor de centrumbewoners. Op de Nieuwe Markt wordt bijvoorbeeld soms wel erg hard gereden. Maar ja, dat is ook een kwestie van mentaliteit. Gelukkig gebeurt er wel iets tegen deze racerij en wordt er wel gecontroleerd. Maar de politie kan niet overal tegelijk zijn. Een ander belangrijk punt is de speelgelegenheid voor de kleine kinderen. Ook het groen is een punt van aandacht. Ik heb over de hoeveelheid groen eigenlijk geen klagen, maar het onderhoud kan soms beter.''

De meepraatbijeenkomst is in de Veluwehal. Aanvang is 19.30 uur. Het voorontwerp voor de omgevingsvisie ligt van 17 mei tot en met 13 juni ter inzage. Nadat de omgevingsvisie is opgesteld, wordt een bestemmingsplan voor het centrum vastgesteld. Meer informatie is te vinden op www.omgevingsvisiebarneveld.nl of (voor het bestemmingsplan, vanaf 17 mei) op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer berichten