Eelco Veltman: ''Een beetje letten op je spaarrekening kan geen kwaad...''
Eelco Veltman: ''Een beetje letten op je spaarrekening kan geen kwaad...'' (Foto: Leo Polhuys)

Gemeente bezuinigt ondanks winst

Help, de gemeente moet bezuinigen! De rem moet op de uitgaven ondanks het feit dat de gemeente vorig jaar ruim vijftien miljoen euro winst maakte. Deze werd vooral behaald door verkoop van bouwgrond. De gemeente boert dus goed, maar er zijn ook zorgen. Om uit te vinden hoe de Barnevelders over deze zaak denken, ging deze krant de straat op met een aantal vragen.

Door Leo Polhuys

BARNEVELD - Een probleem vormen onder meer de alsmaar oplopende kosten voor de jeugdhulp, waar een tekort van dik vier miljoen euro is. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de reserves te veel worden aangesproken. Mevrouw H. de Zwart heeft gelezen over de voorgenomen bezuinigingen maar is niet echt bezig met de politiek. '"En als er bezuinigd moet worden, zou ik zeggen: blijf af van de zorg en het onderwijs want dat zijn toch wel belangrijke zaken om in stand te houden. Verder heb ik eigenlijk niet zo'n vastomlijnd idee.'' Eelco Veltman vertelt, staande in de deuropening, dat het altijd verstandig is om een spaarrekening achter de hand te hebben voor het geval dat. ''Dat geldt voor personen, maar ook voor de overheid. Ik heb in mijn werkzame leven op verschillende plekken een redelijke kennis van financiële zaken opgedaan en ik vind dat je ook als gemeente de tekorten niet te hoog moet laten oplopen.'' Als er dan toch beknibbeld zou moeten worden op de uitgaven, vindt Veltman dat het onderwijs in elk geval moet worden ontzien.

Veiligheid

Dat vindt ook de 71-jarige Barnevelder Heukels. ''Laat ze niet aan het onderwijs komen, en ook niet aan de veiligheid. Daar moet juist meer geld bij. Kijk maar naar wat er onlangs weer gebeurd is op De Burgh, al die vernielingen aan auto's. Er mag best meer gelet worden op wat er op straat gebeurt. Dus meer blauw op straat zou goed zijn, maar ik weet niet of de gemeente daar direct invloed op heeft. En meer woningen voor jongeren, dat zou ook goed zijn. Want jongeren komen hier maar moeilijk aan de bak en moeten eigen geld meenemen als ze een woning willen kopen.'' Ondanks zijn wensenlijstje vindt Heukels het toch goed dat de gemeente de financiële vinger aan de pols houdt. ''Want je kunt je geld maar een keer uitgeven en voor je het weet, is de gemeentelijke spaarrekening aan het slinken.'' Ook de Barneveldse mevrouw Hendriks vindt dat bij een eventuele bezuinigingsronde duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. ''Je stelt wel moeilijke vragen, ha ha. Dit zijn dingen waar ik niet over heb nagedacht. Die keuzes moet de politiek maar maken. Het lijkt misschien gek dat de gemeente aan de ene kant geld overhoudt, maar aan de andere kant toch wil bezuinigen. Toch kan ik het me wel enigszins voorstellen. Je moet niet teveel op je reserves interen. Die instelling heb ik persoonlijk ook.''

Meer berichten