beëindiging activiteiten Hondenschool Voorthuizen

Barneveld - Op zaterdag 29 juni a.s. komt er een einde aan de reguliere activiteiten van de Stichting Hondenschool Voorthuizen, welke gebruik maakt van het zogenaamde 'Knollenveld' langs de Jan de Jagerweg in Voorthuizen. Zesentwintig jaar lang hebben vier trainers vrijwel elke zaterdagmorgen tussen 0900 en 1030 uur, honden en hun baasjes de zogenaamde 'gehoorzaamheid- en gedragstraining' gegeven. Eerst gebeurde dat onder de vleugels van de Dierenbescherming, later via een eigen stichting. Tegen een luttele vergoeding – iedereen moet aan zo'n cursus deel kunnen nemen - konden hondeneigenaren leren omgaan met hun hond en hen elementaire zaken leren waardoor de kans dat ze ooit in een dierenasiel zouden terechtkomen afnam en hun gedrag in de samenleving verbeterde. Vele honderden honden werden in die 26 jaar 'opgevoed' om van hun baasjes maar niet te spreken! Vanwege de sociale contacten kwamen die hondeneigenaren soms jaar na jaar elke zaterdagmorgen naar het 'Knollenveld'. Niet alleen met die zelfde hond maar vaak om het een tweede, soms zelfs met een derde nieuwe huisgenoot. De trainingen groeide zo uit tot een niet te onderschatten sociale functie met een winterse snertwandeling, vroeger een spelletjesdag voorafgaande aan het zomerreces, noem maar op. De vier trainers - in de loop der jaren vier vrienden geworden - waren: Astrid Crebolder-Brinck uit Barneveld, Marion Kops-van Rijn uit Apeldoorn, Wim van de Krol uit Voorthuizen en Jan van de Peppel uit Zetten, welke laatste er elke week veel voor overhad om vanuit zijn woonplaats naar Voorthuizen te rijden. De reden waarom er met de opleiding wordt gestopt, is tweeërlei. Ten eerste is de toekomst van het Knollenveld onzeker maar, ook niet onbelangrijk, drie van de vier trainers zijn inmiddels zeventig jaar of ouder. Met elkaar verdienen zij allereerst dank namens al die hondenbazen en – bazinnen maar eigenlijk ook van de Barneveldse samenleving. Dankzij die trainingen liepen en lopen er sinds al die tijd ettelijke honderden goed opgevoede honden in onze gemeente rond en kreeg het dierenasiel minder herplaatsingen te verwerken.

Meer berichten