Ouderen volgen lessen op mavo JFC

Afgelopen week hebben leerlingen uit mavo 2 van het Johannes Fontanus college (JFC) in Barneveld hun maatschappelijke stage gedaan. De leerlingen gingen onder begeleiding van hun mentor en docenten met ouderen de wandelvierdaagse lopen. Deze ouderen komen uit het verpleeghuis 'Het Huis in de Wei' uit Scherpenzeel. Het waren mooie dagen en leerlingen hebben erg hun best gedaan voor de deelnemende ouderen. Voorafgaand aan deze stage kregen de leerlingen een voorlichting van Welzijn Barneveld.

Barneveld - Als uitbreiding op deze stage hebben het JFC en Welzijn Barneveld een aanvullend programma bedacht. Voor het eerst sloten de leerlingen en ouderen de stage af op het JFC. Vrijdagochtend 7 juni werden 50 ouderen uit diverse zorginstellingen welkom geheten op het  mavoplein van de school. Afdelingsleider Bert van Minnen opende de ochtend met een korte uitleg van het huidige onderwijs en vergeleek dat met het onderwijs van vroeger. Op het mavoplein biedt het JFC vier plusvakken aan, waarbij leerlingen een vorm van praktijkonderwijs krijgen. De ouderen kregen een korte uitleg bij elk plusvak door coördinator Hans van den Broek en gingen daarna een plusvak naar keuze volgen. Bij elk plusvak deden ze een activiteit. Ouderen gingen bij Food & Care cupcakes versieren, bij Technologie een solarbloem maken, bij Presentatie & Creatie kleuren op muziek en bij Businessschool gingen ze aan de slag met het leukste idee van Nederland. Deze activiteit werd begeleid door docenten en leerlingen uit mavo 2. Tijdens de activiteiten werden leuke gesprekken gevoerd en deed iedereen goed zijn best. Het doel om ouderen kennis te laten maken met het huidige onderwijs, en specifiek de plusvakken, is ruimschoots gehaald. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd waarbij boeiende gesprekken plaatsvonden. Kijk ook op onze website: www.jfc.nl

Achtergrondinformatie over het JFC Het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld is een christelijke scholengemeenschap. Het is een school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. Je komt terecht in een schoolgebouw met veel mogelijkheden om praktisch bezig te zijn. Hier werk je aan je toekomst en ga je, op je eigen niveau, ontdekken wie je bent en wat je goed kunt. Welke unieke talenten heb jij van God gekregen? Op het JFC leer je hoe je deze talenten maximaal kunt ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
 
M.J.A. (Mariëlle) Boeve-Nieuwenhuizen MA
docent Nederlands en communicatieadviseur

werkdagen: ma, di, do, vr (woensdag afwezig)

Johannes Fontanus College
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA  Barneveld
T: 0342-491469
E: nne@jfc.nl
 

20196persbericht_ouderenvolgenlessenopdemavovanhetjfc_9987.docx

PERS

BERICHT

Barneveld, 7 juni 2019

Ouderen volgen lessen op de mavo van het JFC

Afgelopen week hebben leerlingen uit mavo 2 van het Johannes Fontanus college (JFC) in Barneveld hun maatschappelijke stage gedaan. De leerlingen gingen onder begeleiding van hun mentor en docenten met ouderen de wandelvierdaagse lopen. Deze ouderen komen uit het verpleeghuis 'Het Huis in de Wei' uit Scherpenzeel. Het waren mooie dagen en leerlingen hebben erg hun best gedaan voor de deelnemende ouderen. Voorafgaand aan deze stage kregen de leerlingen een voorlichting van Welzijn Barneveld.

Als uitbreiding op deze stage hebben het JFC en Welzijn Barneveld een aanvullend programma bedacht. Voor het eerst sloten de leerlingen en ouderen de stage af op het JFC. Vrijdagochtend 7 juni werden 50 ouderen uit diverse zorginstellingen welkom geheten op het mavoplein van de school.

Afdelingsleider Bert van Minnen opende de ochtend met een korte uitleg van het huidige onderwijs en vergeleek dat met het onderwijs van vroeger. Op het mavoplein biedt het JFC vier plusvakken aan, waarbij leerlingen een vorm van praktijkonderwijs krijgen. De ouderen kregen een korte uitleg bij elk plusvak door coördinator Hans van den Broek en gingen daarna een plusvak naar keuze volgen. Bij elk plusvak deden ze een activiteit. Ouderen gingen bij Food & Care cupcakes versieren, bij Technologie een solarbloem maken, bij Presentatie & Creatie kleuren op muziek en bij Businessschool gingen ze aan de slag met het leukste idee van Nederland.

Deze activiteit werd begeleid door docenten en leerlingen uit mavo 2. Tijdens de activiteiten werden leuke gesprekken gevoerd en deed iedereen goed zijn best. Het doel om ouderen kennis te laten maken met het huidige onderwijs, en specifiek de plusvakken, is ruimschoots gehaald. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd waarbij boeiende gesprekken plaatsvonden.

Noot voor de redactie

Afzender van dit persbericht is het Johannes Fontanus College te Barneveld. Voor vragen, neem contact op met:

Rene Minderhoud

T (0342) 49 14 69

laminderhoud@jfc.nl

Kijk ook op onze website: www.jfc.nl

Achtergrondinformatie over het JFC

Het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld is een christelijke scholengemeenschap. Het is een school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. Je komt terecht in een schoolgebouw met veel mogelijkheden om praktisch bezig te zijn. Hier werk je aan je toekomst en ga je, op je eigen niveau, ontdekken wie je bent en wat je goed kunt. Welke unieke talenten heb jij van God gekregen? Op het JFC leer je hoe je deze talenten maximaal kunt ontwikkelen.

Johannes Fontanus College

Wethouder Rebellaan 135

3771 KA Barneveld

T: 0342 – 49 14 69

Meer berichten