Foto:

Dominee Effect: Klimaatopdracht

Het overkomt me niet vaak dat ik geen woorden kan vinden voor een gebed. Dat betekent niet dat ik als dominee een gebedsautomaat ben. Soms zoek ik naar woorden, aarzel, tast af. Zeker wanneer ik bid samen met een gemeentelid in een crisissituatie. Voor een kerkdienst bereid ik het gebed altijd voor en zet het op papier. Zoals de preek zorgvuldige voorbereiding vraagt, zo geldt dat niet minder voor de momenten van gebed in een eredienst.
Maar deze keer lukte dat niet zo goed. We hielden een open luchtdienst in Nijkerkerveen met het thema 'Save the planet'. De grote vragen rond het klimaat die nu spelen stonden centraal. Natuurlijk vroeg ik me af waarom de woorden voor het gebed niet wilden komen. Al snel realiseerde ik me dat het te maken had met de zeer uiteenlopende meningen over dit thema, ook onder christenen.
Ik hoef alleen maar naar mijn familie te kijken. Een zwager houdt zich als wetenschapper al jarenlang bezig met het milieu. Hij beweert dat we met de hulp van nieuwe technieken de crisis te boven komen. Terwijl veel van zijn collega's de laatste jaren nadrukkelijk de noodklok luiden.

Milieumaatregelen kan hij missen als kiespijn

Een andere zwager is boer en klaagt dat het al lastig genoeg is om het hoofd boven water te houden. De milieumaatregelen die hem te wachten staan kan hij missen als kiespijn.
Daarnaast hebben wij ook twee dochters die zich intensief bezig houden met het klimaat. Zij nodigden ons uit voor de klimaatmars een paar maanden geleden. Zo liepen wij op een zondagmiddag in de stromende regen met duizenden anderen door de straten van Amsterdam. Aan het eind van de middag woonden we een kerkdienst bij in de Noorderkerk die in het teken stond van het milieu.

Het lukte onze kinderen mij wakker te schudden uit mijn klimaatslaap. Nu is het voor mij zaak stapjes te zetten om zelf bij te dragen aan een gezond milieu. Alleen al het scheppingsverhaal met de opdracht om de aarde te beheren maakt duidelijk dat we goed voor de aarde dienen te zorgen. Triest eigenlijk dat ik en veel andere gelovigen dat niet eerder begrepen. Voorop lopen kunnen we in het klimaatvraagstuk als gelovigen al lang niet meer. Maar bekering hoort wel bij het leven vanuit het geloof.
De eerste zin van mijn gebed luidde uiteindelijk: Waar moeten we vanmiddag voor bidden?
De laatste zinnen kwamen uit het 'Onze Vader': 'Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld'.

ds. Bartho Versteeg

Meer berichten