Jaarlijkse Dagtocht voor 55-plussers

Barneveld - Het Comité Dagtocht 55+ organiseert weer een aantrekkelijke reis. We gaan varen door het nationaal park De Wieden.

Nationaal park De Wieden is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Het park is in 1992 gesticht. Het landschap van De Wieden is vooral ontstaan door vervening en rietteelt. Dit heeft geleid tot een mozaïek van landschapstypen zoals meren,sloten, vaarten, rietlanden, hooilanden, weilanden, moerasbossen en trilvenen. Zeldzame soorten planten en dieren voelen zich hier thuis.
Via een mooie route over de Veluwe gaat de reis naar Heerde voor de koffie met gebak. Daarna rijdt u langs Hattem en door Staphorst naar NW Overijssel. In de natuur verscholen ligt het kleine dorp Dwarsgracht. Bij restaurant De Otterskooi staat voor u het diner klaar. Deze middag scheept u in voor een mooie rondvaart van 75 minuten. De schipper vertelt u alles over de vogels, waterplanten en de grootste eendenkooi van Europa. Bij terugkomst heeft u bij restaurant De Otterskooi nog even tijd voor een drankje op het geweldige terras. Rond 17.30 uur arriveert u weer in Barneveld.
We vertrekken op dinsdag 3 september vanaf de Veluwehal om 9.00 uur. Instappen vanaf 8.45 uur. Opgeven kan op maandag 22 juli vanaf 9.00 uur bij Mevr. Gré de Gijdt, tel. 0342-415266 of dhr. Cees van Voorthuizen, tel.0342-414331.
De kosten zijn €56,50 per persoon, te betalen vóór 1 augustus op NL68RABO0385512430 ten name van Comité Dagtocht 55+ Barneveld.

Meer berichten