De bekende priester Antoine Bodar sprak zondag in Barneveld over de toekomst van de kerk.
De bekende priester Antoine Bodar sprak zondag in Barneveld over de toekomst van de kerk. (Foto: Leo Polhuys)

'Groei wereldkerk troost katholieken'

''De scheidslijn tussen christenen loopt allang niet meer tussen protestant en rooms-katholiek, maar tussen orthodox en vrijzinnig. Ik heb meer met een orthodoxe protestant dan met een vrijzinnige katholiek.'' Deze uitspraak is afkomstig van Antoine Bodar. De bekende mediapriester uit Rome was zondag in Barneveld.

Door Leo Polhuys

BARNEVELD - Het tweede gebod, je naaste liefhebben als jezelf, wordt volgens Bodar door vrijzinnigen vaak op de plaats van het eerste gezet. ''Maar het eerste gebod is toch echt God boven alles te stellen.'' De inmiddels 74-jarige priester, bekend vanwege zijn boeken en televisieoptredens, was naar de Barneveldse Catharinakerk gekomen om de mis op te dragen en een lezing te houden. De Lucasparochie, die onlangs afscheid heeft genomen van kapelaan Karel Donders, had hem gevraagd tijdens zijn verblijf in Nederland te komen spreken over de toekomst van de kerk. Rooms-katholieken en protestanten komen steeds dichter bij elkaar, maar er leven nog wel steeds vooroordelen, volgens Bodar. ''Eeuwenlang stonden we met de ruggen tegen elkaar en wisten we niets van elkaar, maar die tijd is nu voorbij ''
Tot de bekende vooroordelen van protestanten over katholieken behoort de opvatting als zouden laatstgenoemden Maria aanbidden. ''Maria wordt vereerd, niet aanbeden. Deze verering komt bovendien rechtstreeks uit de Bijbel, waar staat dat haar naam geprezen zal worden tot in alle geslachten. Overigens: Maria leidt altijd tot Jezus.''
Hoewel protestanten de Bijbel goed kennen en Bodar hen daarvoor prijst, is het volgens hem een groot misverstand te denken dat katholieken niet in de Heilige Schrift lezen. Over het vooroordeel als zouden katholieken bovenmatig belang hechten aan hun traditie, zei hij: ''Ook protestanten hebben hun traditie, alleen is die korter.''
Volgens Bodar kunnen christenen in een tijd van verregaande ontkerkelijking troost putten uit het feit dat de kerk wereldwijd groeit. ''In Europa loopt de kerk leeg, maar in Azië en Afrika is het tegendeel het geval. Het voordeel van katholieken is dat ze tot een wereldkerk behoren en dat we, meer dan protestanten, ons verbonden weten met kerken in alle andere werelddelen, waar in grote lijnen hetzelfde wordt gepredikt.''
Veel waardering heeft Bodar voor christelijke kranten en een omroep als de EO. ''Deze zorgen er mede voor dat het christendom in Nederland zichtbaar blijft. Katholieken doen het in dit opzicht minder goed, zij hebben bijna niets meer van dit alles.''
Ook de katholieke scholen hebben volgens hem, in tegenstelling tot vele protestants-christelijke, vaak geen enkele binding meer met het geloof of kerk. Volgens Bodar, die als dank voor zijn aanwezigheid een paraplu cadeau kreeg, zouden katholieken, net als protestanten, elkaar in hun geloof kunnen versterken door bijvoorbeeld Bijbelgroepen of gesprekskringen op te zetten.

Meer berichten