Teus Korevaar en Ellen Hullekes: "Binnen de kerk wordt verschillend gedacht over homoseksualiteit''.
Teus Korevaar en Ellen Hullekes: "Binnen de kerk wordt verschillend gedacht over homoseksualiteit''. (Foto: P.r. )

'Maak homoseksualiteit bespreekbaar'

Het bespreekbaar maken van en nadenken over homoseksualiteit, om zo mee te werken aan een veilige gemeente waar we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat is het doel van een werkgroep binnen de Hervormde Gemeente Barneveld. Het onderwerp ligt gevoelig en daarom pakt de werkgroep de zaken voorzichtig aan.

Door Leo Polhuys

BARNEVELD - Ellen Hullekes en Teus Korevaar zijn twee leden van de werkgroep, die bestaat uit vijf personen; één van hen heeft zelf een homoseksuele geaardheid. Ze benadrukken dat ze het thema bespreekbaar willen maken, meer niet. Ellen: ''Binnen de kerk wordt verschillend gedacht over homoseksualiteit. Ik dacht er vroeger ook anders over, totdat één van onze kinderen uit de kast kwam. Als je zelf iemand kent met een homoseksuele geaardheid, ga je anders tegen de zaak aankijken.'' Teus: ''Vaak hoor je mensen zeggen dat homoseksuelen er best mogen zijn, als het maar niet tot een relatie komt. Als werkgroep nemen we daar geen standpunt over in. Het enige dat wij willen, is het thema bespreekbaar maken en werken aan een veilige gemeente.''

De werkgroep is twee en een half jaar geleden opgericht nadat Ellen en Teus, die elkaar voor die tijd niet persoonlijk kenden, in hun omgeving signalen opvingen van mensen binnen de kerk, die worstelden met hun seksuele geaardheid. Teus was bevriend met een homoseksueel en bij Ellen ging het dus om een kind. Teus: ''Ik denk dat we oog moeten hebben voor de worsteling van deze mensen en met hen in gesprek moeten gaan, los van de vraag hoe we verder ook over homoseksualiteit denken. Onze werkgroep doet dat, onder andere door avonden te organiseren voor ouders van homoseksuele kinderen. We denken ook na over wat we kunnen doen voor de mensen die het zelf betreft. '' Ellen: ''Onze oudergespreksgroep is beslist geen lotgenotengroep. Het gaat om het leven van kinderen die homoseksueel zijn. Als ik naar onze eigen zoon kijk, zie ik iemand die heel goed met zijn geaardheid kan leven. Bovendien heeft hij het geloof behouden, dat is ook mooi. Hij weet dat mijn man en ik achter hem staan.'' Teus: ''Het is jammer als mensen door reacties van anderen de kerk verlaten, omdat ze homo of lesbisch zijn. Dat willen we voorkomen.'' Ellen en Teus voelen zich gesteund door de Algemene Kerkenraad, die naar aanleiding van signalen van Ellen en Teus en andere gemeenteleden besloot officieel een werkgroep in het leven te roepen. Teus: ''We weten dat het thema ook in andere kerken leeft. Naar aanleiding van onze bijeenkomsten komen er reacties, al gaat het wat langzaam. Dit toont wel aan hoe gevoelig het onderwerp is en hoe kwetsbaar mensen zich kunnen voelen. Als homoseksualiteit bespreekbaar wordt, is dat goed voor iedereen, zeker voor hen die er direct mee te maken hebben.''

Meer berichten