Logo barneveldvandaag.nl


Marije van de Kamp (links) en Lisette Borgers-Heij  deden onderzoek naar schoolpastoraat.
Marije van de Kamp (links) en Lisette Borgers-Heij deden onderzoek naar schoolpastoraat. (Foto: Leo Polhuys)

Meerwaarde aan de slag met pastoraat

De Meerwaarde in Barneveld gaat bekijken hoe concreet vorm kan worden gegeven aan schoolpastoraat. Officieel wordt er nu al schoolpastoraat geboden, maar het is onduidelijk wie het aanspreekpunt is.

Door Leo Polhuys

BARNEVELD - De Barneveldse school reageert hiermee positief op de uitkomsten van het afstudeeronderzoek Schoolpastoraat op De Meerwaarde, van Barneveldse Lisette Borgers – Heij (22) en Marije van de Kamp (23) uit Putten. Zij maakten hun scriptie in opdracht van Christelijke Hogeschool Ede en rondden daarmee hun studie pastoraal werk af (Lisette Godsdienst en Pastoraal werk, Marije Godsdiensdocent). Beiden zijn docente godsdienst. Marije op het Johannes Fontanus College, Lisette op De Meerwaarde. Het onderzoek is opgezet vanuit het zorgteam van De Meerwaarde, die officieel opdrachtgever was..Lisette en Marije pakten het 'breed' aan, voerden literatuuronderzoek uit en gingen naar leerlingen, docenten en personeel om de behoefte aan schoolpastoraat te onderzoeken.''De Meerwaarde heeft altijd een plek geboden aan schoolpastoraat, als één van de weinige scholen in Nederland. Leerlingen konden met bepaalde geloofs- of levensvragen wel bij de godsdienstdocent terecht, maar deze mogelijkheid was niet altijd even duidelijk. Uit onze gesprekken met leerlingen bleek dat zij met vragen vooral naar iemand toe zouden stappen die ze kennen, betrouwbaar is en goed luistert. Een pastor zei de leerlingen niet zoveel. Deze is voor hen misschien teveel verbonden met het begrip kerk of dominee. De leerlingen noemden wel vaak de mentor. Probleem is dat een mentor meestal niet geschoold is als het om pastoraat gaat. Een andere mogelijkheid is om de schoolpastor deel te laten uitmaken van het schoolteam waarin ook andere deskundigen zitten. Nadeel is wellicht dat deze constructie afstandelijker is.'

Identiteit

Tijdens de gesprekken met leerlingen bleek dat zij met tal van vragen zitten, bijvoorbeeld over zaken als geloof, homosexualiteit of occultisme. Een vertrouwenspersoon is volgens Lisette en Marije niet de aangewezen figuur voor levensvragen; deze houdt zich bezig met grensoverschrijdend gedrag. De afstudeeropdracht was toegespitst op De Meerwaarde maar de uitkomsten zijn volgens Lisette en Marije in grote lijnen ook van toepassing op andere scholen. Door de duidelijke christelijke identiteit verschilt De Meerwaarde echter wel van veel andere scholen. Schoolpastoraat zou volgens Lisette en Marije een mooie uitwerking kunnen zijn van de christelijke identiteit. De school gaat dit het komende schooljaar bekijken. Om het schoolpastoraat concreter te maken, denken beide onderzoeksters aan versterking van het mentoraat en denken ze dat een pilot met een schoolpastor een stap in de goede richting is. 'Dit maakt voor de leerlingen duidelijker wat schoolpastoraat inhoudt en waar ze met vragen terecht kunnen.'

Meer berichten