Logo barneveldvandaag.nl


Ds. Peene verlaat op 15 september Kootwijkerbroek na een periode van elf jaar.
Ds. Peene verlaat op 15 september Kootwijkerbroek na een periode van elf jaar. (Foto: Leo Polhuys)

Ds. W. Peene terug naar geboortegrond

Ds. W. Peene neemt in de kerkdienst van 15 september afscheid van 'zijn' Hervormde gemeente Kootwijk/Kootwijkerbroek. De predikant verlaat de gemeente na elf jaar en doet op 22 september zijn intrede in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Daar wordt hij predikant van wijkgemeente De Ontmoeting.

Door Leo Polhuys

KOOTWIJKERBROEK - Peene komt in Terneuzen terug op Zeeuwse bodem; hij werd geboren op Walcheren, waar hij opgroeide in een Nederlands Hervormd gezin. Voordat hij in 2008 naar de Veluwe kwam, stond hij in het Friese Driesum en het Brabantse Veen. Peene, die de verhuisdozen al klaar heeft liggen om in te pakken, zal niet zozeer de grote pastorie en de tuin, maar wel de gemeenteleden missen. Hij omschrijft de Kootwijkerbroekers als ''rustig,maar zeker niet gesloten''. De scheidende dominee wil geen etiket plakken op de gemeente die hij de afgelopen jaren heeft gediend en die tot de rechterflank van de PKN wordt gerekend. ''Er zijn verschillende stromingen, maar zij gaan goed met elkaar om. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die graag psalmen zingen en anderen die kiezen voor gezangen en opwekkingsliederen, zoals deze verschillende liederen bijeengebracht zijn in de Weerklankbundel. Voor iedere geloofsbeleving is er wel een plek.''
Peene is destijds niet met een speciale opdracht naar onze regio gekomen. ''Ik ben beroepen voor prediking, kringwerk, catechese en het pastoraat, dus de taken die je als predikant uitvoert. In het pastoraat spelen gemiddeld genomen dezelfde dingen als elders in kerkelijk Nederland, maar de Fipronilcrisis bijvoorbeeld is wel iets specifieks voor onze omgeving geweest.''
Volgens Peene is zijn huidige gemeente klassieker ingesteld dan zijn toekomstige, hoewel ook die tot de PKN behoort.

Peene promoveerde twee jaar geleden aan de Universiteit van Leiden op zijn proefschrift over Josua van Iperen (1726-1780), die een belangrijke rol had bij de totstandkoming van de Psalmberijming uit 1773. In Peenes proefschrift wordt het spanningsveld belicht tussen orthodoxie en de verlichting. ''Van Iperen stond voor tolerantie ten opzichte van andersdenkenden. Het schrijven van het proefschrift heeft bij mij tot de conclusie geleid dat de religie meer werd beïnvloed door de Verlichting dan andersom. Hoewel de bron van religie natuurlijk een andere is dan die van de wetenschap, ben ik van mening dat ze elkaar niet hoeven te bijten.'' Peene omschrijft de genade en liefde van God en Jezus Christus als de kern van het geloof. 'Het feit dat je steeds opnieuw mag beginnen en dat je gerespecteerd wordt, dat is de basis.''
Peene wil graag bewegen in het brede midden van de kerk. ''Vroeger hield ik het toch vooral bij mijn eigen kerkelijke omgeving, maar ik houd er niet van om me te laten inkaderen door een bepaalde stroming.''

Meer berichten