Evert Schimmel met in zijn hand het boekje en op de achtergrond een door hem zelf gemaakt kunstwerk.
Evert Schimmel met in zijn hand het boekje en op de achtergrond een door hem zelf gemaakt kunstwerk. (Foto: Leo Polhuys)

Boekje over de kunst van het leven

De kunst van het leven is de titel van een boekje met negen Bijbelstudies van auteur Evert Schimmel uit Voorthuizen. Het boekje is onderdeel van de serie die in samenwerking met de Inwendige Zendings Bond van de Protestantse Kerk wordt uitgegeven voor kringgesprekken in kerkelijke gemeenten of voor zelfstudie. Uitgever is Ark media. Het werkje is in de boekhandel te koop.

Door Leo Polhuys

VOORTHUIZEN - Schimmel (71) is oud-wiskundeleraar en was in zijn jonge jeugd al geboeid door mooie vormen. ''Ook tekende ik altijd heel graag. Schoonheid is een steeds terugkerend thema in mijn leven. Ik maak zelf ook kunst, met name reliëfkunst voor aan de muur. Deze maak ik van papierpulp.''
Diverse kunstwerken in Schimmels woning getuigen van zijn creatieve geest. In het seizoen 2017-2018 had de Hervormde gemeente Voorthuizen, waar Schimmel lid van is en waar hij ouderling is geweest, het jaarthema 'De kunst van het leven'. Centraal stonden schoonheid in de schepping, in de Bijbelse taal, in muziek en bouwkunst, in ons persoonlijk leven en zelfs in het sterven. Schimmel verzorgde de Bijbelstudies over dit onderwerp, die nu in het boekje zijn gebundeld.

''Het begrip schoonheid heeft niet in elke kerkelijke kring even veel aandacht,'' aldus Schimmel. ''Dat komt omdat vaak wordt gedacht dat de schoonheid na de zondeval verloren is gegaan. Toch mogen we dankbaar zijn voor de schoonheid die God ons geeft door de schepping en ook in de Bijbel zijn heel veel voorbeelden van schoonheid te vinden. De mens kan echter zelf ook voor schoonheid zorgen. Dat is niet alleen aan kunstenaars voorbehouden. Iedereen heeft wel iets creatiefs meegekregen waarmee hij of zij de wereld mooier kan maken. Schoonheid zit hem echt niet alleen in zaken die we aangereikt krijgen door de reclame, zoals een verre vliegreis, een dure vakantie of mooie spullen. Het gaat ook om dingen die we voor een ander kunnen doen, zoals een gedicht maken voor je kleinkind, een vriendelijk gebaar of humor.''

''Het begrip omvat bijvoorbeeld ook genezing, die door een arts wordt bewerkstelligd, of technische oplossingen die de mensheid ten goede komen. Ook is er schoonheid die van binnenuit komt en zich uit in omgangsvormen, zoals geduld of liefde. Een heel andere vorm is de rechtvaardigheid die we in de Bijbel ook op tal van plaatsen tegenkomen. Belangrijk is wel dat we dit allemaal niet voor onszelf houden. God wil graag dat we mooie dingen delen met onze medemensen zodat we niet ik-gericht bezig zijn maar anderen laten meegenieten.''

''Iedereen krijgt de creativiteit die bij hem of haar past. Wat voor de een geldt, hoeft niet voor de ander te gelden. Ook dat zie je terug in de Bijbel. Zo zie je dat bij de tempeldienst de muziek- en zangkunst een belangrijke plek had, maar eerder, bij de tabernakeldienst niet''

Meer berichten