Logo barneveldvandaag.nl


De training is door Hans en Rietje samen ontwikkeld en is volgens hen ook heel goed bruikbaar in kerken.
De training is door Hans en Rietje samen ontwikkeld en is volgens hen ook heel goed bruikbaar in kerken. (Foto: Leo Polhuys)

Training Haal je hart op in Barneveld

Hans en Rietje van der Lee uit Barneveld verzorgen met ingang van deze week een training onder de noemer Haal je hart op. Het gaat om negen dagdelen afwisselend op vrijdagmiddag en zaterdag in zorgboerderij 't Paradijs. De training is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een diepere hartsverbinding met God. De liefde van God voor de mens staat centraal in de workshops.

Door Leo Polhuys

BARNEVELD - Deelname staat los van persoonlijke achtergrond of afkomst. Hans en Rietje: ''In de Bijbel staat dat mensen die God zoeken, hem ook zullen vinden. Veel mensen weten wel iets van God, of denken Hem goed te kennen, maar het blijft vaak bij kennis in je hoofd. Wij willen graag dat mensen bij hun hart uitkomen. De training is bedoeld voor mensen die oprecht op zoek zijn en dus al een verlangen hebben naar God. Het is niet nodig dat ze in een kerk actief zijn.''
Basis voor de training is het boek dat Hans eerder schreef, Land van liefde. De training is door Hans en Rietje samen ontwikkeld en is volgens hen ook heel goed bruikbaar in kerken of bijvoorbeeld gesprekskringen. Neemt Hans meer het theoretische gedeelte voor zijn rekening, Rietje legt zich vooral toe op het praktische. ''Zo is er bijvoorbeeld een oefening waarbij we mensen vragen even naar buiten te gaan en aan te geven waardoor ze geraakt worden. Dat kan iets heel simpels zijn, bijvoorbeeld een mooie bloem die tedere gevoelens opwekt. Voor dit soort simpele, kleine dingen kun je heel dankbaar zijn. Wij leggen niets op, maar doen de training samen met de deelnemers. Want de zoektocht naar God houdt nooit op. Dat geldt ook voor ons.'' Hans: ''Vaak denken we dat we zicht nodig hebben op wie God is maar het gaat om een hartsverbinding met Hem..'' De training gaat onder meer in op hetgeen wetenschap en BIjbel zeggen over ons hart en hoe we ons hart kunnen verbinden met God.

Jakarta

Hans van der Lee werkte vroeger bij de organisaties TEAR en Compassion. Rietje heeft in Barneveld haar eigen praktijk voor psychosociale therapie. Het echtpaar heeft jarenlang in Kenia gewoond en een aantal jaren terug vertrokken ze naar de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hans volgde daar zijn droom, leven onder de allerarmsten in de sloppenwijken. Na anderhalf jaar keerden beiden terug naar Nederland omdat Rietje het leven in de sloppenwijken niet aan kon. ''Het was alsof ik een streep door Hans' levensdroom zette en had gefaald. Maar ik heb ontdekt dat God ondanks alles toch van me houdt.'' Hans' hart brak toen hij terugging naar Nederland. ''Mijn wereld stortte in, maar ik heb ook iets meegenomen vanuit Indonesië, namelijk het besef dat ik minder vanuit mijn ego moest leven om God in mijn hart te kunnen laten werken. Dat willen we ook overdragen op de deelnemers aan de training.'' Voor meer informatie, aanmelding en kosten van de training: kijk op www.schoolvanliefde.nl.